Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

Syv av ti stoler mest på takstmannen

70 prosent av norske forbrukere mener takstmannen er best egnet til å vurdere verdien på en bolig som skal selges, viser en ny undersøkelse. 

Men bare 17 prosent mener eiendomsmeglerne er best egnet til å sette boligverdi, ifølge undersøkelsen, som er foretatt av YouGov for Norges Takseringsforbund (NTF). 13 prosent svarte vet ikke.

– Den siste tiden har vi sett at eiendomsmeglerne, anført av bransjeorganisasjonen Eiendom Norge, har prøvd å skvise takstmenn ut av oppgaven med å angi verdi på boliger som skal selges. Nå har forbrukerne sagt klart ifra hva de mener om dette, sier Are Andenæs Huser, administrerende direktør i NTF i en pressemelding.

I Bergen innkalte nylig eiendomsmeglerne lokale takstmenn til et møte for å informere dem om at det ikke er ønskelig at de i fremtiden oppgir markeds- og lånverdi i takstene sine. Beskjeden ble svært dårlig mottatt.

– Vi merker det samme presset i flere steder i landet. Eiendomsmeglerne har i en årrekke jobbet for å tilrive seg stadig mer kontroll over boligomsetningen. Sett fra et samfunns- og forbrukerperspektiv er dette en meget uheldig utvikling, sier Huser.

83 prosent svarer at de i høy eller i noen grad tror meglernes egeninteresse i en høy salgspris kan påvirke deres vurdering av boligverdien. 66 prosent mener at dette er problematisk. I den nye undersøkelsen har forbrukerne selv gitt uttrykk for hva de mener om slike egeninteresser.

– De fleste er nok klar over at eiendomsmegleren først og fremst er en selger, som gjennom provisjonssystemet også har en egeninteresse av hvilken salgspris som oppnås. Takstmannen er en nøytral verdisetter, som tar samme pris for sin rapport uansett hvordan budrunden går, sier Huser.

Når det gjelder folks opplevelse av hvilken fagperson i bolighandelen de regner som mest uavhengig svarer 42 prosent takstmannen, men bare ni prosent holder på megleren. 14 prosent svarer rådgiver i bank, 7 prosent oppgir forsikringsagenten mens de øvrige svarer vet ikke.

Omvendt mener 39 prosent at eiendomsmegleren er den minst uavhengige fagperson i bolighandelen. Kun ti prosent mener dette er takstmannen.

– Det er en naturlig del av takstmannens jobb å fastsette markedsverdier, og i eiendomshandelen gir dette økt trygghet for begge parter. Det er trist at meglerne har gått til kamp mot en praksis som åpenbart er til forbrukernes beste, sier Are Andenæs Huser i Norges Takseringsforbund.