Kjededirektør Trond Lie i Systemhus ser optimistisk på byggeaktiviteten fremover. Foto: Systemhus

Kjededirektør Trond Lie i Systemhus ser optimistisk på byggeaktiviteten fremover. Foto: Systemhus

Systemhus-bedriftene bygde 1.092 boliger i fjor

I 2022 ble 1.092 boliger igangsatt av medlemsbedriftene i Systemhus, det er 106 færre boliger enn i 2021.

– Hver arbeidsdag i 2022 ble 4,4 boliger igangsatt av medlemsbedrifter i Systemhus, det gjør meg veldig stolt. Det viser at det gjøres en formidabel innsats av Systemhusbedriftene over hele landet, og at vi holder stand i en urolig tid, sier kjededirektør Trond Lie i Systemhus i en pressemelding.

Prognosesenteret og Boligprodusentene har nå presentert tallene for igangsatte og solgte boliger i 2022. Tallene viser at det i 2022 totalt ble igangsatt 23.199 boliger, ni prosent færre enn i 2021.

– 1.092 av de igangsatte boligene i 2022 sto Systemhusbedrifter for, 106 færre enn i 2021. I Systemhus ble det solgt 990 boliger 2022, som er noen færre enn i 2021, skriver Systemhus.

Til tross for en nedgang i solgte boliger, ser kjededirektøren optimistisk på markedet utover 2023.

– Vi er positive fordi det er et stort udekket boligbehov i dag. Det bygges langt færre boliger enn behovet. Det må legges til rette for økt boligbygging i Norge for å dekke dette behovet, sier han.

– Samtidig varierer optimismen fra region til region, som i Stavangerområdet hvor Systemhusbedriftene melder om et lovende marked fremover, sier han videre.

Også i 2022 var landets største boligbygger OBOS, inkludert datterselskapet Block Watne med 1.569 igangsatte boliger. Mestergruppen, hvor Systemhus inngår sammen med Nordbohus, Mesterhus og Blink Hus, hadde totalt 2.710 igangsatte boliger i 2022.