Sysselsettingen øker fortsatt

Sysselsettingen fortsetter å øke og arbeidsledigheten er omtrent uendret, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

I perioden fra mars til juni var det 19.000 flere personer som kom i jobb, viser SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU). Den sesongjusterte arbeidsledigheten utgjorde 2,5 prosent av arbeidsstyrken i juni, mot 2,7 prosent i mars.

Nedgangen på 0,2 prosent ligger innenfor feilmarginen. Når ledigheten er uendret samtidig som sysselsettingen øker, betyr det at det er blitt flere personer i arbeidsstyrken.

Tallet på registrerte arbeidsledige hos NAV gikk ned med 4.000 i den samme perioden. SSBs tall omfatter også folk som ikke har registrert seg som arbeidsledige.

Også i våre naboland går ledigheten nedover. I Sverige gikk ledigheten ned fra 6,2 prosent i mars til 5,3 prosent i juni, mens Danmark fikk redusert ledigheten fra 4 prosent til 3,5 prosent.