Ill.: Snøhetta / MIR

Syljuåsen starter på Lillehammer Kunstmuseum

Lillehammer kommunestyre forskutterer statens andel i utbygging av Lillehammer Kunstmuseum.

Det betyr grønt lys for en samlet utbygging av Lillehammer kino og Lillehammer Kunstmuseum for rundt 80 millioner kroner. Direktør Svein Olav Hoff og styreleder Audun Tron ved museet er lettet over avklaringen, skriver Gudbrandsdølen.

– En seier for fornuften. Nå slipper vi en meningsløs utsettelse på noe som likevel blir, sier Hoff.

Utfordringen til nå har vært hvordan en ekstrakostnad på 10 millioner kroner knyttet til byggeprosjektet skulle finansieres. Tidligere har både kommunen og fylkeskommunen sagt ja til å bidra i et spleiselag. En avklaring fra staten vil imidlertid ikke komme før i statsbudsjettet 8. oktober.

Kommunestyret tok torsdag grep. Mot fire stemmer (Frp, Rødt og en uavhengig representant) vedtok de å forskuttere ytterligere 3,2 millioner kroner til prosjektet, slik at utbyggingen kan komme i gang.

Styreleder Tron opplyser at alle kontrakter er ferdig forhandlet.

– Vi er klare til å begynne byggingen på mandag, sier han til GD.