Sykmeldte står fast i helsekø

600 millioner kroner som er satt av til å kjøpe sykmeldte ut av helsekø, står fortsatt ubrukt. Dermed kan det spøke for statsminister Jens Stoltenbergs (Ap) mål om å få ned sykefraværet før sommeren.

Stoltenberg la i fjor høst hele sin politiske tyngde inn for å få partene i arbeidslivet med på en ny IA-avtale (inkluderende arbeidsliv). Målet var å sikre innsparinger på 2,5 milliarder kroner på statsbudsjettet i år. Men manglende avklaringer fra ansvarlig sykelønnsstatsråd Bjarne Håkon Hanssens Arbeids- og inkluderingsdepartement truer nå regjeringens egen målsetting om å redusere sykefraværet med 2,5 prosent i år, skriver Dagsavisen. Den økonomiske rammen i den nye sykelønnsavtalen mellom arbeidstakerne, arbeidsgiverne og regjeringen er totalt på 932 millioner kroner. 631 millioner skulle brukes til kjøp av helsetjenester for å få sykmeldte tilbake i jobb. Av de 631 millioner kronene har NAV fått tildelt 120 millioner til kjøp av helsetjenester. Ordningen skulle etter planen settes i gang 1. mars i år, men NAVs direktør for arbeid og aktivitet, Erik Oftedal, sier nå at dette er umulig. Vi venter fortsatt på en avklaring fra departementet om hvilke tjenester vi skal kjøpe. I tillegg finnes det ikke oversikt over behovet, vi vet ikke hvem som er sykmeldte og venter på behandling. Før det er full klarhet om dette kan vi ikke sette i gang for fullt, sier Oftedal til Dagsavisen.