Flere tiår med sykehusdrift setter sine spor. I C-fløyen i Sørlandet sykehus Kristiansand kan man blant annet se de veldig 
bokstavelige sporene i gulvbelegget. Foto: Sørlandet sykehus HF

Sykehusene trenger milliardmedisin

Kun halvparten av norske somatiske og psykiatriske sykehus har en bygningsmasse i akseptabel stand. Og helsetilstanden er synkende.