Swecos administrerende direktør Grete Aspelund og direktør i byggdivisjonen, Rasmus Nord, sammen med TAG-gründerne Morten Longum og Lars Eirik Ulseth.

Swecos første arkitekthandel i Norge - kjøper TAG Arkitekter

Sweco har kjøpt sitt første arkitektselskap i Norge. Med oppkjøpet av TAG Arkitekter står de klare til å bygge opp en egen arkitekturdivisjon.

Med utsikt mot det nye Munchmuseet og omringet av moderne Bjørvika-arkitektur på alle sider, møttes ledelsen i Sweco og TAG Arkitektur onsdag ettermiddag med en albue-shake og en rykende fersk oppkjøpsavtale under armen.

Fra og med torsdag er det norske arkitektselskapet TAG Swecos nye arkitekturdivisjon.

– For Sweco har det vært et strategisk mål veldig lenge å kjøpe et arkitektselskap som skal fungere som grunnmuren for videre vekst og utvikling innen arkitektur og byutvikling. Vi er veldig glade for at dette skjer med oppkjøp av TAG som vi gjennom lang tid har etablert en god relasjon med, sier administrerende direktør Grete Aspelund i Sweco Norge.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Administrerende direktør i Sweco Grete Aspleund og TAGs daglige leder Lars Eirik Ulseth.

Men merkevaren TAG arkitekter forsvinner ikke med det første, og eierne Lars Eirik Ulseth og Morten Longum blir med på reisen videre.

– Vi forsvinner ikke, men blir en divisjon av Sweco. TAG har gått fra å være et lite selskap til å bli et ganske stort arkitektkontor som jobber med bolig og område- og byutvikling. Vi er allerede tverrfaglige, og vi ser fram til å kunne bli enda mer tverrfaglige sammen med Sweco, sier daglig leder Lars Eirik Ulseth i TAG Arkitekter.
Arkitektene og rådgiverne har allerede jobbet sammen både i Bergen, Trondheim og Oslo.

– De store endringene vil det nok ikke bli over natta, men vi blir en del av noe mye større som åpner opp for enda mer helhetsarkitektur. Jeg mener også det er viktig å henge med på den digitaliseringsutviklingen vi ser i verden. Bransjen vil endres voldsomt i årene som kommer, og det ønsker vi å være med på fremfor å gå til grunne fordi vi gjorde ting slik vi gjorde før, sier Ulseth.

Dipp i marginene
TAG har i dag avdelinger i landets tre største byer og selskapet har hatt en kraftig vekst på topplinjen helt fra oppstarten i 2009.

I 2019 endte omsetningen på 112 millioner kroner, og på bunnlinja hadde de et resultat på i underkant av 1,5 millioner kroner. Men til tross for pluss i regnskapene og kraftig vekst på topplinja, så gikk lønnsomheten ned sammenlignet med året før.

I 2018 viste tallene et overskudd på 7,1 millioner kroner. Det store marginfallet bekymrer verken TAG-sjefen eller Sweco-sjefen.

– Det har vært flere små dipper i de 10-11 årene vi har holdt på, men det har alltid gått oppover på topplinja og vi har alltid tjent penger. Margindippen var ekstra synlig i fjor, men vi kan ikke peke på en stor ting som var utløsende for at det ble sånn. Det var litt marked, litt organisatorisk og litt tilfeldig. Men vi har alltid vært en lett og beslutningssterk organisasjon, og vi tok raskt grep som har fått oss på fote igjen, sier Ulseth.

Swecos sjef Grete Aspelund innrømmer at fallet i lønnsomhet fra 2018 til 2019 var noe de boret ekstra i før oppkjøpet.

– Vi ble imponert over den voldsomme topplinjeutviklingen som har vart i snart 10 år, men hadde behov for å forstå den ustabiliteten vi så på bunnlinja. Jeg tror vi i Sweco kan bidra med erfaringer og kompetanse som gjør at vi får en mer stabil bunnlinjeutvikling i TAG over tid, sier Aspelund.

– Er dette starten på flere oppkjøp innenfor arkitektfeltet for Sweco?

– Jeg vil si det sånn at dette er et utgangspunkt for å utvikle et arkitektmiljø sammen med TAG. Vi starter der TAG er i dag. De har spesialisert seg på boligutvikling og by- og stedsutvikling, og vi i Sweco har mye kompetanse innen både landskapsarkitektur og bytuvikling. Vi håper å lage et integrert fagmiljø som flere folk har lyst å slutte seg til, sier Grete Aspelund.

Hemmelig kjøpesum

Verken Sweco eller TAG Arkitekters gründere ønsker å kommentere kjøpesummen overfor Byggeindustrien.

– Det er en fortrolig avtale som er inngått mellom partene. Men forhåpentligvis vil vi sammen sørge for at dette bli en stor suksess for begge parter, sier Aspelund.

Internasjonalt er ikke arkitektursatsing noe nytt for Sweco. Selskapet ble opprinnelig etablert i Stockholm på 1950-tallet av en arkitekt, og konsernet har i dag 1.300 arkitekter og landskapsarkitekter i rekkene.

– Det gjør oss faktisk til et av verdens største arkitektselskap, og det er naturlig at denne utviklingen også fortsetter i Norge, sier Aspelund.