Swecobygget

Lars Jønsson AS har ført opp det som skal være Bergens mest energieffektive kontorbygg.

Swecobygget

Sted: Fantoft, Bergen

Prosjekttype: Nybygg, kontorer

Kontraktssum eks mva: 220 millioner kroner

Bruttoareal: 18.500 kvadratmeter

Tiltakshaver: Fantoft Utvikling

Byggherreombud: Erstad & Lekven Bergen

Byggherrerådgiver: Multiconsult

Totalentreprenør: Lars Jønsson

Arkitekt: Lund & partnere arkitekter

Hovedrådgiver og LARK: Sweco Norge l prosjektering sprinkler: Brann & Sprinklerteknikk

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Geomatikk l Grunnarbeider: Vassbakk & Stol l Anleggsgartner: Olsen & Indrøy Hage og Anlegg l Betongarbeid og branntetting: Stoltz Entreprenør l Betongelementer: Spenncon l Trappeelementer: Førde Sementvare l Gulvstøp/tynnavretting: Industrigulvspesialisten l Stålarbeid: Scancon l Taktekking: Protan Bergen l Alu/glass fasade: John Holvik l Vinduer: H-vinduet Magnor l Solavskjerming: Vental Hunter Douglas Norge l Rekkverk: Trakon Vest l Tømrer- og innredningsarbeider: Bergen Prosjekt og Sotra Entreprenør l Maler og gulvlegger: Laksevåg Malerforretning l Mur og flis: Bergen Mur og Puss l Rørlegger: Chr M Vestrheim l Elektro: BI Elektro l Ventilasjon, automasjon, kjøling og SD-anlegg: GK Inneklima l Lysleverandør: Fagerhult Belysning l Heiser: Ing Stein Knutsen l Sprinkler: Brann & Sprinklerteknikk l Lås og beslag: Låsservice l Storkjøkken: Myhrvold Storkjøkken l Byggevarer: Neumann Bygg

Bygget ligger på Fantoft og har et beregnet energibruk på kun 35 kWh per kvadratmeter per år, noe som er godt innenfor kravet til passivhus.

Med dette skal Swecobygget være Bergens mest energivennlige kontorbygg, klassifisert som et passivhus og er i energiklasse A. Daglig leder Tim Helge Sætre i Lars Jønsson AS er stolt over at de også har ført opp det nest mest energieffektive kontorbygget i Bergen.

Sætre sier at mange faktorer har bidratt til det lave energiforbruket.

– Bygget har en kvadratisk form med et atrium i midten. Det betyr lite ytterveggareal i forhold til innvendig volum. Det er godt isolert og bygget meget tett. Behovsstyrt balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning, adiabatisk forkjøling, sensorer for lys og bevegelse i kontorene, led-belysning og energivennlig brukerutstyr bidrar også til lavt energibehov, sier han.

Swecobygget er prosjektert og ført opp etter TEK10.

– Vi har et mål om å få bygget klassifisert i BREEAM Excellent, noe som så langt ser greit ut, sier Sætre.

Lav kvadratmeterpris

Tiltakshaver er Fantoft Utvikling AS. Bygget er tegnet av LUND & partnere arkitekter AS og ført opp i totalentreprise. Det har fire etasjer over bakken og tre under. Samlet areal er cirka 18.500 kvadratmeter. Entreprisekostnaden er på cirka 220 millioner kroner eks. mva. Grunnarbeidene startet våren 2014, og bygget ble overlevert 30. september i år.

Sweco Norge leier andre, tredje og fjerde etasje. En Meny butikk dekker nesten hele første etasje. Kjelleretasjene rommer parkering. Bygget kan romme inntil 350 arbeidsplasser.

Sweco har vært rådgiver for alle fag. Energirådgiver Dan Vegard Vårdal i Sweco forteller at det var viktig å få ned energiforbruket så mye som mulig og bruke kostnadseffektive løsninger.

– Energi hentes fra 15 energibrønner som går ned til 220 meter og kan brukes til varmelagring og til kjøling, fra et solcelleanlegg på 400 kvadratmeter på taket og fra gjenbruk av overskuddsvarme fra butikken i første etasje. Bygget er også koblet til fjernvarme, som vil bli brukt til å ta spisslaster. Oppvarming skjer med radiatorer. Kjøling skjer via ventilasjon, sier han.

Bygget ligger på Fantoft, rett ved en holdeplass på Bybanen. Tomten har fjellgrunn, og det er sprengt ut cirka 20.000 kubikkmeter faste masser. For å sikre byggegropen ble det satt ned et par hundre kvadratmeter rørspunt som står permanent. Tim Helge Sætre sier at en av de største utfordringene i prosjektet var den trange tomten og den dype byggegropen.

Byggets avtrykk er tilnærmet kvadratisk. Etasjene under bakkenivå er dels i plasstøpt betong og dels av prefabrikkerte elementer. Over bakken har bygget bærende konstruksjon av stål og hulldekker. Taket er flatt, isolert og tekket med folie. En stor takterrasse er hellelagt.

Fasadene har 30 centimeter tykke klimavegger som er kledd med hvite plater av Alucobond. Det er lysegrå omramminger av aluminium rundt vinduene. Utvendige persienner ligger skjult i den øvre delen av omrammingen. Tre av fasadene (øst, sør og vest) har glassfasader ved trapperom.

Det er i stor grad belegg på gulv i kontorer og korridorer (med myk underside for å dempe trinnlyd). Inngangsparti, trapper og våtrom er flislagt. Kontorene har systeminnredning. Det er eikespiler med lyddempende materialer i felles-
areal og auditorium.

Vedlikeholdsenkelt

Sætre beskriver Swecobygget som veldlikeholdsenkelt.

– Det har fasader av aluminium og vinduer i aluminiumskarmer. Innvendig er det robuste overflater som en lette å holde rene, sier Sætre.

Midt i bygget ligger det at atrium som går over to etasjer og rommer byggets kantine. Kontorarealene består av kontorlandskap med tilhørende stillerom, grupperom og møterom. I andre etasje ligger det et auditorium med 70 sitteplasser. Det er flere sosiale soner med tilhørende kaffestasjoner i hver etasje.

I kantinen og i deler av fellesarealene er det lyddemping med eikespiler på lyddempende plater. Bygget er fullsprinklet og har gassbasert slukkeanlegg i et serverrom. Solavskjerming skjer med automatisk styrte utvendige persienner. Områdene rundt bygget har noe beplantning, betongheller og kantstein av granitt.

Stramt og strukturert bygg

I samarbeid med entreprenør Lars Jønsson AS og Sweco AS har LUND & partnere arkitekter AS prosjektert og nå ferdigstilt et av Norges mest miljøvennlige næringsbygg.

Arkitekt Tor Lund i LUND & partnere arkitekter AS forteller at nybygget, som leies ut til Sweco AS, er utviklet og formgitt ut fra avklarte strukturer og en nyutviklet reguleringsplan.

– Bygget grenser på tett inn mot Bybanen og danner en slags portal inn mot Studensamskipnadens volumiøse hybelbebyggelse. Alle fire fasader ligger fritt fra naboer og har god tilgang til sol, dagslys og vakker utsikt mot byen i nord-vest.

Hovedinngang mot bybane-
stopp og publikumsadkomst i sør, sier Lund.

Han forteller at oppgaven var å forme et stramt og strukturert næringsbygg ut fra reguleringsplanens føringer om utnyttelse og byggehøyder. Tidlig i prosessen ble ambisjonene om lavt enerigforbruk og BREEAM Excellent-klasse formgivende for fasadeåpninger, lysinnfall og materialbruk. I tett samarbeid med totalentreprenør Lars Jønsson AS ble 1.200 mm tidlig definert som bygningens modulmål. Samtidig resulterte behovet for fleksibilitet i etasjenes oppdeling til tre ulike inngangsparti med romslige trapper og heis. Vareinntak til dagligvareforretning er fra fasaden uten publikumstrafikk.

– Tomtens store bredde gjorde det nødvendig med innslipp av dagslys til et atrium fra overbygget glasstak. I kjernen på plan 2 er det innredet en stor åpen kantine som har delvis åpen kontakt til kontorer i etasjene over, samt visuell kontakt med resepsjonsområdet. Den avklarte modulisering inspirerte til stram fasadekomposisjon. Ved en rytmisk plassert utvendig ramme for persienner er fasadene tilført sin enkle identitet, sier Lund.


Flere prosjekter