Fra venstre: Knut Erik Gudhem, prosjektleder Oslokorridoren Bane NOR SF, Lise Wolme, prosjektleder signalstrategi Oslokorridoren Bane NOR SF, May Strandos Johansen, kontraktsrådgiver Bane NOR og Petter Skjeksbæk, avdelingsleder Vei og bane Sweco.

Sweco skal utarbeide signalstrategi for Alnabruterminalen

På oppdrag fra Bane NOR skal Sweco utarbeide en strategi for fornyelse av signalanlegget til Norges største godsterminal.

Alnabruterminalen er navet i norsk godstransport, og ligger i Groruddalen i Oslo. Rundt 70 rosent av all godstrafikk med tog i Norge går via terminalen. Terminalen er bygget ut i flere etapper og har i dag flere ulike systemer.

For å utvikle Alnabruterminalen videre med større kapasitet, og for å ivareta drift- og sikkerhetskrav må det lages en signalstrategi for hele området.

– Mye av signalanlegget på dagens terminal nærmer seg endt levetid. En oppgradering av Alnabruterminalens signalanlegg vil medføre bedret sikkerhet og høyere effektivitet for terminalen. På sikt vil det også kunne bidra til å overføre større deler av norsk godstransport fra bil til jernbane, og dermed gjøre den mer klimavennlig, sier Petter Skjelsbæk, avdelingsleder Vei og bane i Sweco i en melding.

Swecos oppdrag omfatter også utredning av dagens regelverk for signalanlegg ved norske terminaler, og forslag til forbedringer for dette.

Swecos oppdrag starter omgående, og skal etter planen ferdigstilles i februar 2019.