Christian Aarhus i Byggeindustrien (fra venstre), administrerende direktør i Sweco Norge, Grete Aspelund, utbyggingsdirektør i Bane NOR, Stine Undrum og Frode Aga i Byggeindustrien. Foto: Sindre Sverdrup Strand
Christian Aarhus i Byggeindustrien (fra venstre), administrerende direktør i Sweco Norge, Grete Aspelund, utbyggingsdirektør i Bane NOR, Stine Undrum og Frode Aga i Byggeindustrien. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Sweco-sjef i podkast: Ikke godt nok med hopp og sprett-praksis

Sweco Norge-sjef Grete Aspelund mener at en hopp- og sprett praksis er ikke godt nok når man skal tenke langsiktig og helhetlig.

Her kan du høre hele episoden. 

Sammen med Bane NORs konserndirektør utbygging Stine Undrum var hun gjest i Byggeindustriens podkast Byggeplassen, som ble spilt inn på Arendalsuka tirsdag. Temaet for podkasten var forutsigbarhet i jernbanesektoren, med avlysningen av prosjektet med ny togtunnel gjennom Oslo tidligere i år i fokus. Halvannet år etter at rådgiverkonkurransen ble lyst ut.

Den gang reagerte Aspelund sterkt på avlysningen. Hun har fortsatt sterke følelser knyttet til dette, men forklarer at dette også bunner i et stort engasjement.

- Vi vil helst omtale oss som en partner for Bane NOR, for vi er "in it together", så er det en provokasjon for det tas som et tegn på at vi ikke har planlagt godt nok. Når du lyser ut en så stor jobb, du får kompetanse fra inn- og utland til å samles for å etablere det beste tilbudet markedet er i stand til å tilby, så krever det fryktelig mye. Og så blir det på en måte bare avlyst med det som for oss ser ut som en pennestrøk, sa hun.

Hun sier at dette ikke bare har med økonomi å gjøre, men også med et strakt ønske fra bedriften til å få ned klimautslippene.

- Vi har jo bare kompetanse, det er det vi har å tilby, og den har vi utrolig lyst til å være med å bidra til at vi som nasjon og samfunn får redusert avtrykkene våre. Så det er et ekte engasjement som ligger bak den jobben vi gjør. Så blir vi på en måte bare møtt av det som vi oppfatter som useriøse prosesser. Det er selvfølgelig veldig provoserende, for vi vet at skal vi tenkte bærekraftige investeringer i dag, så er vi nødt til å tenke langsiktig og helhetlig. Da er det vi oppfatter som en hopp og sprett-praksis rett og slett ikke godt nok, la Sweco Norge-sjefen til.

Heller ikke utbyggingsdirektør Undrum i Bane NOR var særlig fornøyd med at konkurransen ble avlyst.

- Dette er ikke noe vi gjør lett. Det er noe vi også beklager sterkt, og synes er uheldig. Det er sånn at vi er underlagt et jernbanedirektorat, så skal ikke dette være noe "blame game", og vi er helt avhengige av å få avtaler på hver enkelt jobb, forklarte hun.

Det var nettopp slike avtaler Bane NOR hadde sett for seg på den nye tunnelen under hovedstaden.

- Vi har hatt ettårige avtaler, og de får ikke vi i forkant. Slik at en sånn type anskaffelsesprosess når vi skal ansette en rådgiver til et så stort og viktig oppdrag er vi avhengig av å lyse ut det i godt tid. Vi har en lang og god prosess for å få det til. Denne anskaffelsesprosessen gikk veldig bra. Vi følte selv at vi gjorde den på en ny og annerledes måte, og vi hadde forventet at vi fikk til en avtale med direktoratet slik at vi kunne sette i gang å planlegge det oppdraget, sa Undrum.

- Men de mente at det ikke var riktig å sette i gang dette prosjektet, til tross for at det var bevilget 150 millioner på statsbudsjettet. Derfor fikk vi ingen avtale med Jernbanedirektoratet, og vi måtte avlyse. Men dette er ikke noen ønskesituasjon, og det er absolutt ikke slik vi ønsker å fremstå, understreker Undrum. Samtidig påpekte hun at de håper de kan bruke noe av den jobben som allerede er gjort når prosjektet blir aktuelt igjen.

Du kan høre mer om hva rådgiver- og jernbanetoppene mener om forutsigbarhet, rammevilkår og Nye Baner i denne episoden av Byggeplassen.