Svevia Norge har sikret seg driftskontrakter til en verdi av 175 millioner per år. Foto: Bjørn Leirvik

Svevia Norge har sikret seg driftskontrakter til en verdi av 175 millioner per år. Foto: Bjørn Leirvik

Svevia Norge sikret nye kontrakter – skal drifte 800 kilometer vei

Svevia har sikret seg to store driftskontrakter i Nordland. Veientreprenøren får ansvaret for driftsområde Mo i Rana, og lenger nord får de fornyet ansvar for riksveiene i Ofoten driftsområde. Kontraktene har en årlig verdi på 175 millioner, og kan komme til å strekke seg over åtte år.

Fra 1. september i år vil Svevia Norge AS stå for drift og vedlikehold av veiene innenfor driftskontrakt Mo i Rana. Oppdraget omfatter alle fylkesveier i følgende kommuner: Rana, Hemnes, Nesna, Træna, Lurøy, deler av Rødøy.

Veinettet omfatter totalt 487 kilometer, hvorav 16 kilometer er gang- og sykkelveier.

Svevia Norge AS er også igjen tildelt kontrakten for driftskontrakt Ofoten, hvor selskapet har vært veientreprenør siden 2018. Oppdraget omfatter E6 og E10 fra Skarberget til Setermoen og fra Riksgrensen til Tjeldsundbrua.

Veinettet omfatter totalt 314 kilometer med veier, hvorav 23 kilometer er gang- og sykkelveier. Denne kontrakten har også oppstart 1. september.

Kontraktene er til sammen verdt 175 millioner kroner per år. Begge kontraktene strekker seg over fem år, med mulighet for ytterligere tre opsjonsår.

Lars Reitan er administrerende direktør i Svevia Norge. Foto: Svevia Norge
Lars Reitan er administrerende direktør i Svevia Norge. Foto: Svevia Norge

– Med kontrakten i Mo i Rana tar vi ytterligere markedsandeler i Nordland, hvor vi allerede forvalter driftsområdene Mosjøen og E6 Helgeland nord og sør, samt Ofoten. Veksten gjør at vi kommer til å ansette flere medarbeidere og inngå avtaler med flere nye samarbeidspartnere, sier Lars Reitan, administrerende direktør i Svevia Norge AS i en pressemelding.

Som veientreprenør innebærer oppdragene å ta seg av veivedlikehold hele året og døgnet rundt. Om vinteren betyr dette fremfor alt snørydding og strøing med sand og salt. I sommersesongen utføres løpende veivedlikehold som utbedring av mindre vegskader, stell av grønt, kantslått, rasteplasser, samt drift av skilt, veisperringer, og grøfter som sikrer at vann passerer uhindret gjennom stikkrenner.

Svevia Norge AS er et datterselskap av Svevia AB og ble stiftet i 2011. Selskapet har 12 driftskontrakter i Norge, 100 ansatte og har en årlig omsetning på 750 millioner kroner per år. Hovedkontoret ligger i Mosjøen.