Daglig leder Lars Reitan i Svevia Norge og administrerende direktør Ståle Rød i Skanska er enige om en drifts- og vedlikeholdsavtale fra 2020 til 2040 på OPS-prosjektet rv3/25 mellom Løten og Elverum.

Svevia fikk 20-årsavtale på Skanskas OPS-prosjekt

Svevia Norge AS har inngått 20 års drifts- og vedlikeholdskontrakt med Skanska på OPS-prosjektet rv3/25. Når Skanska sine anleggsarbeider er ferdig høsten 2020, skal Svevia drifte det nye vegnettet helt fram til 2040.

Prosjektet som Skanska er i ferd med å bygge mellom Løten og Elverum et offentlig privat samarbeid (OPS).

– Dette er et veldig spennende prosjekt og en milepæl for Svevia i Norge, sier Lars Reitan, daglig leder i Svevia Norge AS i en melding.

Svevia Norge har sin hovedbase i Mosjøen og i Bodø, og har siden oppstarten i 2011 bare hatt driftskontrakter i Midt-Norge og i Nord-Norge.

Nå skal Svevia etablere seg på det sentrale østlandsområdet.

Ny Rv.3/25 mellom Løten og Elverum omfatter 16 km 4-felts veg og 9 km 2-felts veg med midtrekkverk samt ny kontrollstasjon.

– Riksvei 3/25 blir en flott ny veistrekning, noe som vil redusere kjøretiden samtidig som den vil gi økt trafikksikkerhet. Vi er stolte over å kunne få ta del i en slik positiv utvikling og ser frem til å komme i gang med arbeidet, sier Reitan.

Kontraktens lengde gir oss et godt grunnlag for langsiktighet i investeringer og en arbeidsro til å jobbe videre med innovative løsninger for drift og vedlikehold av vegnettet.

OPS-prosjektet inkluderer prosjektering, bygging og drift i 20 år etter ferdigstillelse.

– Svevia Norge har deltatt i et spennende og konstruktivt samarbeid med Skanska og Skanskas konsulenter i anbud- og dialogfasen for å finne gode og holdbare løsninger i et langsiktig drift- og vedlikeholdsperspektiv. Svevia Norge er spesialisert inn mot driftskontrakter på veg og ser frem til å fortsette samarbeidet med Skanska i byggefasen. Vi skal bidra med gode råd og bidra til å sikre kvalitet fra prosjektering- og planfase, til byggefase, og videre over i drift- og vedlikeholdsfase, sier Reitan.

– I Svevia Norge liker vi OPS som kontraktsform både fordi vi ser at vi kan bidra med relevant kompetanse og fordi lange kontrakter åpner nye muligheter, forteller han.

OPS-kontrakten har mange likhetspunkter med Statens vegvesens utviklingskontrakter på Helgeland, der Svevia er underentreprenør med ansvar for driftsdelen for henholdsvis BetonmastHæhre på E6 Helgeland Nord og for Skanska på E6 Helgeland Sør. Begge disse kontraktene har en avtaleperiode på 15 år til henholdsvis år 2030 og 2032.