- Vi har hatt et godt samarbeid med Longship siden de kom inn som eier for fire år siden. Selskapet har nådd de mål som ble satt, så at Longship nå velger å gå ut er i samsvar med den planen de hadde da de gikk inn. Nå er vi klar for å ta HRP videre sammen med Broviken, sier administrerende direktør Jan Arild Kingswick. (Arkivfoto)

Svenske Broviken blir ny hovedeier i HRP

Etter at Longship har solgt seg ut av HR Prosjekt AS (HRP), blir nå det svenske investeringsselskapet Broviken Gruppen II AB største eier i selskapet.

Broviken eier nå 55 prosent av HRP.

- Vi er glade og stolte for å bli vist den tilliten der er å komme inn som hovedeier i HRP, skriver administrerende direktør for Broviken Per Granath i en kommentar rundt investeringen.

Dette skal være deres største enkeltinvestering til noensinne, og han understreker at de er glade for å ha med seg så vel selskapets gründer, administrerende direktør og samtlige av selskapets ledere som eier.

- Vi ha lært å kjenne HRP som utmerket, profesjonelt og økonomisk fremgangsrikt selskap, med et sterkt verdigrunnlag og et varemerke som tiltrekker seg så vel kompetente medarbeidere som oppdragsgivere. HRP har vist en sterk vekst gjennom en rekke år og vi ser for oss en fortsatt god utvikling med en sterk etterspørsel i selskapets marked. Broviken har siden 2019 vær hovedeier i prosjektlederselskapet Forsen i Sverige, og vi ser gode muligheter for samarbeide mellom selskapene, sier Granath videre.

- Jeg er sikker på at dette er et viktig steg videre for HRPs enestående historie. Vi har hatt et godt samarbeid med Longship siden de kom inn som eier for fire år siden. Selskapet har nådd de mål som ble satt, så at Longship nå velger å gå ut er i samsvar med den planen de hadde da de gikk inn. Nå er vi klar for å ta HRP videre sammen med Broviken, sier administrerende direktør Jan Arild Kingswick.

Han sier at nyheten om Broviken som hovedeier i HRP er blitt svært godt mottatt i selskapet. Broviken har ønsket å ha med seg HRPs ledere på eiersiden.

- Og det har viste seg å være uproblematisk. Faktisk har samtlige ledere i HRP vært villige til å investere og gå inn på eiersiden i selskapet sammen med grunder Helge Rustand, og denne gruppen eier nå 45 prosent av selskapet. Det vitner om stor tro på de planene som Broviken har presentert for veien videre. HRP skal fortsette sin vekst og utvikling og slik sett bidra til at Brovikens planer om børsintroduksjon skal realiseres, legger Kingswick til.