Jesper Göransson, konsernsjef i Peab. Foto: Peab

Svekket resultat for Peab så langt i 2020

Andre kvartal 2020 endte med et driftsresultat på 661 millioner svenske kroner for Peab. Etter oppkjøpet av YITs asfalt-, og pukk- og grusvirksomhet er kontantstrømmen på negative 2,3 milliarder svenske kroner.

661 millioner svenske kroner i andre kvartal 2020 utgjør en nedgang på 22 prosent fra andre kvartal 2019, da Peab oppnådde et driftsresultat på 784 millioner svenske kroner.

Sammenligningsperioden inkluderer et resultatbidrag fra salg av eiendommer i det deleide selskapet Acturum på 170 millioner svenske kroner, understreker entreprenørkonsernet i en pressemelding fredag.

− Peab har så langt stått relativt stødig gjennom koronapandemien. Vår forretningsmodell, med fire samarbeidende forretningsområder, gir oss stabilitet selv i usikre tider. Oppkjøpet av YITs asfalt-, og pukk- og grusvirksomhet styrker vår forretningsmodell og vår posisjon i Norden, sier Jesper Göransson, konsernsjef i Peab.

Peab fullførte oppkjøpet av YITs asfalt-, og pukk- og grusvirksomhet i april 2020. Kontantstrøm før finansiering i andre kvartal 2020, er på negative 2.264 millioner svenske kroner.

For første halvår samlet har Peab oppnådd en nettoomsetning på 27.156 millioner svenske kroner, opp fra 26.190 millioner i samme halvår i fjor, et driftsresultat på 872 millioner, ned fra 1.050 millioner, og en driftsmargin på 3,2 prosent, ned fra 4,0 prosent.