Svalbard globale frøhvelv: Gruppe skal gi råd om tiltak

Statsbygg har inngått avtale med rådgiverfirmaer som skal foreslå ulike utbedringstiltak for adkomsttunnelen til Svalbard globale frøhvelv.

Firmaet Dr. Techn. Olav Olsen er tildelt kontrakten med å se på ulike muligheter for å utbedre adkomsttunellen til frølageret. Hensikten er å styrke sikkerheten i et langsiktig perspektiv. Snøhetta, Instanes Polar, Erichsen & Horgen, NGI og ECT blir med som underrådgivere for oppdraget.

Utbedringer

Etter mer enn ni års drift står Svalbard globale frøhvelv overfor tekniske utbedringer. Bakgrunnen er at permafrosten har ikke etablert seg som planlagt.
Gruppen ledet av Dr. Techn. Olav Olsen skal se på mulige løsninger for å motstå økte vannmengder som følge av våtere og varmere klima på Svalbard.

Forslag til våren

Det er avsatt 14 millioner kroner til utredning og prosjekteringsarbeid, og gruppen skal ha ferdig et forslag til våren 2018.
Tiltakene er et ledd i en langsiktig plan for å trygge frøhvelvet ytterligere, basert på en "føre var" holdning.