Svakeste Høyre-måling på tre år

Høyre går tilbake 1,8 prosentpoeng og får en oppslutning på 11,9 prosent i en meningsmåling som presenteres dagen før partiets landsmøte starter.

Det er partiets svakeste oppslutning på tre år i Norstats målinger for NRK.

Partileder Erna Solberg sier hun tar målingen personlig, og forklarer velgerflukten blant annet med at det har vært en del diskusjon rundt hennes person.
Arbeiderpartiet går mest fram i målingen og får med 2,4 prosentpoengs økning en oppslutning på 34,1 prosent. Regjeringspartneren Senterpartiet faller 1 prosentpoeng til 5,8 prosent, mens SV nesten er uendret på 6,7 prosent, ned 0,3.

Fremskrittspartiet har medvind og øker med 1,2 prosentpoeng til 27,7 prosent.

Samtidig øker også Venstre med 1,3 prosentpoeng til 5,9 prosent, mens KrF går tilbake 0,6 prosentpoeng til 6,5 prosent.

Dermed er Høyre, KrF og Venstre mer enn 3 prosentpoeng mindre som samlet gruppe enn Fremskrittspartiet alene.
De tre rødgrønne ville fått 81 mandater bak seg i Stortinget dersom målingen hadde vært valg, mens de fire opposisjonspartiene samlet ville fått 88 mandater.