Illustrasjon: Jørn-Arne Tomasgard

Illustrasjon: Jørn-Arne Tomasgard

Svakere fra Byggma

Byggma-konsernets tall for årets tredje kvartal viser en nedgang både på topp- og bunnlinjen.

Byggma-konsernets salgsinntekter i tredje kvartal 2023 ble 470,2 millioner kroner som er 95,1 millioner kroner (16,8 prosent) lavere enn tilsvarende periode i 2022.

Konsernet oppnådde en EBITDA-resultat i tredje kvartal 2023 på 47,4 mot 136,7 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftsresultatet i kvartalet ble 25,4 mot 116,6 millioner kroner i samme periode i 2022.

Konsernet oppnådde et resultat før skatt i tredje kvartal 2023 på 56,2 millioner kroner. Også det en nedgang sammenlignet med fjoråret, hvor samme tall var 115,5 millioner kroner.

«Vi opplever fortsatt lavere aktivitet i deler av markedet, men samtidig økende salg av de nye produktlanseringene som er introdusert i markedet. Totalt i markedet for nye boliger er det de siste 12 måneder solgt 13.973 og igangsatt (IG) 16.047 enheter. Det offisielle boligbehovet i Norge er på ca. 29 000 enheter per år. Når salg og IG er under dette nivået kan det medføre langsiktige konsekvenser for boligforsyningen i Norge om trenden fortsetter og det hopes opp et behov for flere boliger som vil bli produsert på et senere tidspunkt. Markedet opplever fortsatt bra aktivitet på næringsbygg og offentlig bygg. I ROT-markedet forventes det en vekst da markedet i større grad preges av at folk ikke bytter bolig», skriver styret i selskapet i en børsmelding.

De peker på en økning i råvarekostnadene og renter som de viktigste årsakene til fallet i boligbyggingen.

De understreker også at de følger markedssituasjonen, og er klare til å ta grep dersom det skulle bli nødvendig.

«Konsernledelsen følger situasjonen løpende for å kunne gjennomføre kostnadsreduksjoner og rasjonalisere driften som følge av et eventuelt lavere aktivitetsnivå. Styret vurderer løpende mulighetene for ulike former for strukturelle tilpasninger, herunder ulike former for allianser eller transaksjoner», skriver de.