Jernbanebrua Randklev bru over Gudbrandsdalslågen i Ringebu brøt sammen i kjølvannet av uværet Hans og flommen i Lågen. SV er bekymret. Dovrebanen er fortsatt stengt. Foto: Geir Olsen/ NTB
Jernbanebrua Randklev bru over Gudbrandsdalslågen i Ringebu brøt sammen i kjølvannet av uværet Hans og flommen i Lågen. SV er bekymret. Dovrebanen er fortsatt stengt. Foto: Geir Olsen/ NTB

SV slår alarm om jernbanekutt: – Praktisk talt rasert

Ekstremværet Hans raserte mye jernbane i Norge, og vedlikeholdsetterslepet har økt. Likevel gir regjeringen relativt sett mindre penger neste år.

– Jernbanen i Norge er praktisk talt rasert etter ekstremværet Hans. Jeg er bekymret for at regjeringen velger å kutte i jernbanebevilgningene i denne situasjonen, når vi går mer ekstremvær i møte på grunn av klimaendringene, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

Hun er forundret over det hun leser i regjeringens forslag til statsbudsjett, som ble lagt fram fredag.

Der står det svart på hvitt at vedlikeholdsetterslepet i jernbanen, altså prisen på alt som må fikses, vil øke med 1,3 milliarder kroner neste år.

Totalt er vedlikeholdsetterslepet på 32,9 milliarder kroner.

Samtidig legger regjeringen opp til et reelt kutt i bevilgningene til jernbanen.

– Regjeringen foreslår å gi 32,3 milliarder kroner til jernbaneformål i 2024. Dette er en økning på 2,7 prosent fra 2023, men prisveksten gjør at budsjettforslaget i realiteten er en liten nedgang, opplyser Samferdselsdepartementet.

Hans har herjet

Regjeringen anslår at prisveksten neste år kommer til å ende på 3,8 prosent, altså 1,1 prosentpoeng mer enn det regjeringen øker potten til jernbane med.

Kaski påpeker at det allerede er store behov for å forbedre jernbanen.

– Vi vet at forsinkelsene for blant annet togpendlere hadde blitt færre hvis vi hadde vedlikeholdt mer. Så flommet klimaendringene over og viste at behovet er enda større enn vi trodde, sier Kaski.

Blant annet er Dovrebanen fortsatt stengt etter ekstremværet Hans, som herjet hardt i Sør-Norge i begynnelsen av august.

– Spørsmålet er for det første om regjeringen faktisk vil stille opp med midlene som trengs for å fikse ny bru på Dovrebanen, og om de har tenkt å la problemene på resten av jernbanen fortsette å flomme over i mellomtiden, spør Kaski.

Mer investering

Regjeringen peker på sin side på at bevilgningene til drift og vedlikehold av jernbanen økes med 10,1 prosent til neste år. Totalt settes det av 8,6 milliarder kroner til dette formålet.

Pengene skal blant annet brukes til vedlikehold etter ekstremværet.

– Selv om vedlikeholdsetterslepet øker, er det viktig å rette innsatsen der det gir mest effekt, slik at midlene blir brukt best mulig, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård (Ap).

Han viser også til at regjeringen bevilger 17,4 milliarder kroner til investeringer i jernbanenettet.