Vindturbiner i Midtfjellet vindpark i Fitjar kommune sett fra Tjernagel i Sveio kommune rundt 30 kilometer unna Illustrasjonsfoto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

SV- og Høyre-politikere i vindkraftkronikk: Kommunene bør overkjøres

Staten må i større grad overkjøre kommunene for å få bygd ut vindkraft, skriver SVs Thor Egil Braadland og Høyres Bård Standal i en kronikk på NRK.no.

De to mener det er på tide å innføre statlige reguleringsplaner, hvor regjeringen og Stortinget bestemmer, som fast regel for vindkraft.

– Staten må i større grad enn før begynne å overkjøre kommunene, for å få bygd det Norge kan av vindkraft, for å ta opp konkurransen med olje- og gasseksporten, heter det i kronikken.

1. april i år foreslo Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 13 områder i landet som del av en ny, nasjonal ramme for vindkraft på land.

Ifølge NRK har det kommet inn over 1.700 høringssvar. Mange som har uttalt seg, blant annet flere kommuner, er negative til utbygging av vindkraft i sine nærområder.

Braadland og Standal mener det er tydelig at kommunene ikke tar det nasjonale ansvaret, og at det er et stort sprik mellom behovet for miljøvennlig energi og hva kommunene har tenkt å si ja til.

– Skal vi erstatte noe av norsk olje- og gasseksport, må den slås ut med en mer konkurransedyktig energiform, skriver de.

Tirsdag går høringsfristen ut for NVEs forslag til utbygging av vindkraft på land i Norge.