SV klarer ikke å stanse gasskraftverk på Kårstø

SV vil gjøre sitt ytterste for å hindre bygging av et gasskraftverk i Rogaland. Partileder Kristin Halvorsen vil ta opp saken under eventuelle regjeringsforhandlinger med Arbeiderpartiet, men vedtaket er for lengst fattet og prosjektet neppe til å stoppe.

Halvorsen var knapt ferdig med sin oppsummering av stortingssesjonen fredag da nyheten om bygging av gasskraftverk ble kjent. SV vil i valgkampen markere seg som miljøpartiet framfor noe annet, og ser med frustrasjon på utsikten til å sitte i en rødgrønn regjering samtidig som byggingen av «et sterkt forurensende» gasskraftverk pågår. Styret i Naturkraft går inn for å realisere konsesjonen selskapet fikk under Stoltenberg-regjeringen og starte bygging av et gasskraftverk basert på dagens teknologi. Det betyr utslipp av betydelige mengder CO2, men Naturkraft, som eies av Statkraft og Norsk Hydro, har fått innvilget kjøp av kvoter i tråd med Kyotoavtalen. Gammeldags Dette er gammeldags energipolitikk. SV er sterkt imot dette byggeprosjektet. Vi vil sette alt inn på at dette kraftverket ikke blir realisert, sier Halvorsen. Men hun erkjenner at konsesjonen er juridisk holdbar, og at byggingen i så måte er fullt lovlig. Men hun oppfordrer regjeringen til ta kontakt med Naturkraft for å finne fram til en løsning som tar hånd om alt utslippet av CO2. Arbeiderpartiet hilser vedtaket velkommen og viser til at de tre regjeringspartiene i Sem-erklæringen viderefører de konsesjonene som ble gitt under Stoltenberg-regjeringen. Dette er en kjempenyhet. Ap er veldig glad for at et gasskraftverk endelig blir bygd, og det er uaktuelt å trekke tilbake konsesjonen, selv om vi skulle komme i regjering igjen, sier energipolitisk talsmann Rolf Terje Klungland til NTB. Han legger til at Norge i dag eksporterer gass tilsvarende bruken til 250 gasskraftverk uten av det stilles noen krav til rensing. Og så importerer vi energi produsert med kullkraft som er tre ganger så forurensende som det anlegget Naturkraft skal bygge på Kårstø. Det er på høy tid å komme i gang, men samtidig øke satsingen på CO2-håndtering. Denne teknologien finnes ikke i dag, sier Klungland. Anke SV-lederen setter sin lit til en byggeanke som miljøbevegelsen har sendt til Statens forurensningstilsyn (SFT). Her argumenteres det med at anlegget på Kårstø er oppgradert og at utslippene derfor blir større enn det konsesjonen tillater. Men selv i SV tror man ikke at dette kan ha mer en enn oppsettende virkning og at gasskraftverket blir realisert. Halvorsen var fredag omhyggelig i sitt ordvalg og framsatte ikke noe krav om byggestans overfor Ap. Hun valgte snarere å oppfordre både regjeringspartier og andre til å samarbeide om full CO2-håndtering. Venstre er også sterkt motstander av gasskraftverk som bygges uten full CO2-håndtering, men er bundet av en fullt lovlig konsesjon, akkurat som SV. På sin sommeravslutning torsdag forsikret Lars Sponheim at Venstre vil gjøre sitt ytterste for å trenere byggingen og gjøre produksjonen ulønnsom. Men byggestart er satt til senhøsten og vil neppe kunne stanse med politiske virkemidler.