Hordfast, med blant annet ny bru over Bjørnafjorden, er blant prosjektene SV er kritisk til og som de mener bør skrotes.

Hordfast, med blant annet ny bru over Bjørnafjorden, er blant prosjektene SV er kritisk til og som de mener bør skrotes.  

Illustrasjon: Statens vegvesen / AMCDissing / Weitling

SV klare for tøffe budsjettforhandlinger – dette er motorveiprosjektene partiet vil skrote

Ny E18/E39 Ytre ringveg Kristiansand og Hordfast er blant ni store motorveiprosjekter SV mener kan stanses helt. Partiet har også laget en liste med tolv veiprosjekter som de ønsker å nedskalere.

Regjeringen har varslet kraftige kutt i store samferdselsprosjekter når statsbudsjettet for 2023 legges frem 6. oktober.

SV blir sannsynligvis viktige når regjeringen skal forhandle om neste år statsbudsjett i Stortinget. I en sak på TV2s nettsider kommer SV med følgende liste over planlagte motorveiprosjekter partiet mener enten må stanses eller nedskaleres:

Disse prosjektene vil SV stanse:

* E6 mellom Moelv og Øyer over Lågendeltaet naturreservat

* Hordfast

* E18 mellom Ramstadsletta–Nesbru–Drengsrud

* E39 Ålgård – Hove

* E18/E39 Ytre ringvei Kristiansand

* Utvidelse av E39 Smiene–Harestad

* E16/E39 Fjøsanger–Arna–Vågsbotn–Klauvaneset

* E134 Gvammen–Vågsli

* Oppgradering av Hammersborgtunnelen

Disse prosjektene vil SV nedskalere:

* E6 Nedgård–Ulsberg–Berkåk–Vindåsliene nedskaleres til 2/3-felts vei og 90 km/t

* E134 Saggrenda–Elgsjø nedskaleres til 2/3-felts vei for 90 km/t

* E39 Mandal – Lyngdal øst

* E39 Lyngdal vest – Ålgård

* E16 mellom Kløfta og Kongsvinger

* Riksvei 4 Hunndalen–Mjøsbrua

* E18 Grimstad–Arendal

* E6 Kroporalsbrua–Gyllan–Kvål

* E6 Åsen–Steinkjer

* Riksvei 4 Oslo–Gjøvik

* Riksvei 25 mellom Hamar og Løten

* E18 Tvedestrand–Bamble til 2/3-felts vei

(Kilde: TV2)

Mona Fagerås er transportpolitiske talsperson for SV på Stortinget.
Mona Fagerås er transportpolitiske talsperson for SV på Stortinget.Foto: Stortinget

– Pust i bakken

SV understreker overfor TV2 at listen er et forslag, og ikke krav eller ultimatum.

– Jeg tror vi må ta en pust i bakken og være mer edruelige. Vi trenger kraftige kutt i motorveiprosjektene. Vi føler dette er en arv fra Frps samferdselsministre, sier Mona Fagerås, transportpolitiske talsperson i SV, til TV2.

Fagerås bruker klimaargumenter og økonomiske argumenter for kuttene. SV-politikern er blant annet sterkt kritisk til gigaprosjektene på E39 langs kysten, hvor blant annet Hordfast inngår.

– Vi vil vri midlene vekk fra klimafiendtlige motorveier som skaper mer privatbilisme, øker klimautslippene og er arealkrevende. Og sist, men ikke minst: som er svindyre, sier hun, til TV2.

Kritisk til at E39-prosjekt er på listen

Kjell Ingolf Ropstad er meget kritisk til SVs liste, og peker på at SV vil skalere ned motorveien mellom Mandal og Lyngdal.

– Dette er en av de mest utsatte dødsveiene. Da er det svært urovekkende at denne figurerer på en kuttliste når budsjettet skal lages, sier han til NRK.

Transportpolitisk talsperson i Frp, Frank Sve, er ikke enig med SV i at kutt i veisektoren er nødvendig.

– Her blir transport- og anleggsbransjen ofra uten at det er godt nok begrunnet, sier han til NRK.

Venter tøffe forhandlinger

Mona Fagerås varsler tøffe forhandlinger om statsbudsjettet i Stortinget.

– Men vi har ikke forpliktet oss på samme måte som Venstre og KrF gjorde under de første årene med Erna Solberg som statsminister. De er nødt til å komme SV i møte, sier Fagerås, til TV2.