Sundland Verksted

Sundland Verksted

Sted: Drammen

Prosjekttype: Verksted og vedlikeholdshall for NSB + påbygg med kantine og garderobe.

Kostnadsramme:
343 millioner kroner

Areal: 4200 kvadratmeter

Byggherre: Rom Eiendom

Hovedentreprenør:
AF Bygg Oslo

Prosjekterings- og byggeledelse, rådgiver alle fag: Rambøll

Arkitekt:
Arkitektene Astrup & Hellern

Tekniske entreprenører: Rør: Andenæs VVS - Elektro: Bravida - Ventilasjon: GK Norge

Underentreprenører og leverandører: Rivearbeider: AF Decom - Grunnarbeid: Kaare Mortensen Buskerud - Pelearbeider: Seierstad - Stikking: Asker Oppmåling - Armering og betongarbeider: Stenseth & RS Entreprenør - Takelementer og taktekker: Borg Tak - Stålkonstruk-
sjoner: SKV og Neuero Technology - Vinduer: Bøckmann - Blikkenslager: Sigurd Fossli - Maler og byggtapet-
serer: Støa Håndverk - Ståltrapper: Powertrain Europe - Lås og beslag: Møller Undall - Boring og fundament for kjøreledning: Baneservice - Kjøreledning og sikkerhetsarbeider: Strukton Rail - Ferdigbetonglev.: Unicon - Armering: Norsk Stål

På Sundland i Drammen ferdigstilles nå en verksted- og servicehall skreddersydd for NSBs nye toggenerasjon. Trond Rusten prosjektleder for byggherre Rom Eiendom sammenligner verksted-
hallen med en pitstop der togene vil få raskt og effektivt vedlikehold før de kjøres ut i togtrafikken igjen.

NSB har som kjent kjøpt 50 nye togsett til en verdi av drøye fire milliarder kroner. Togsettene, som etter planen skal settes i trafikk på Østlandet i 2012, vil bli vedlikeholdt i det nybygde hovedverkstedet på Sundland i Drammen og i et oppgradert verksted i Skien. Trond Rusten i Rom Eiendom forteller at de nye togsettene er designet med mye utstyr og teknikk i taket i stedet for i gulvet og at det derfor er behov for verksted med en ny type fasiliteter. Verkstedløsningen på Sundland er spesialtilpasset de nye togene og gjør det mulig å utføre service og vedlikehold på tre nivåer samtidig.

– Når togene kommer inn i hallen stopper de med millimeters nøyaktighet. Jekker løfter så det 105 meter lange toget cirka to meter opp før plattformer i høyde med togtaket blir kjørt helt inntil toget. I prinsippet har arbeiderne da mulighet til å jobbe både på taket, inne i og på siden og under toget samtidig. Anlegget følger på mange måter en pitstop tankegang, sier Rusten.

Ferdig i august
Det er AF Bygg Oslo som har hovedentreprisen i verkstedhallprosjektet. Arkitektene Astrup & Hellern har tegnet bygget og Rambøll har totalansvaret for prosjekteringen. Prosjektet har en kostnadsramme på 343 millioner kroner og AFs hovedentreprisekontrakt har en verdi på cirka 250 millioner.

Når verkstedhallen står ferdig i slutten av august vil NSBs verkstedselskap Mantena, disponere cirka 3600 nye kvadratmeter. I tillegg kommer plattformer og ramper med et samlet areal på cirka 2000 kvadratmeter. Hallen er 232,5 meter lang og cirka 17 meter høy.

Den nye verkstedhallen er en stålkonstruksjon kledd med Paroc-elementer og glass. Bygget er fundamentert på kombinasjonspeler som er 22 meter lange. Hallen har en kraftig bunnplate i betong med en gjennomsnittstykkelse på en meter.

I tillegg til verkstedhallen blir det bygget et påbygg til eksisterende administrasjonsfløy. Påbygget har et areal på 600 kvadratmeter og vil romme kantine, garderobe og noe kontorer og møterom.

Stort sikkerhetsfokus
Byggherre og entreprenør er enige om at HMS-arbeidet har vært det desidert mest utfordrende i prosjektet. Verkstedhallen i Drammen er nemlig bygget med eksisterende togverksted i drift på begge kanter av nybygget.

– Når man har verksted, høy-spentanlegg og kjøreledning på begge sider av prosjektet, blir det ekstreme krav til sikkerhetsarbeidet. Vi er derfor veldig fornøyd med at vi så langt i byggeprosessen har klart oss uten noen uhell relatert til togtrafikk og verkstedproduksjon, sier Rusten.

Ove Vedvik, prosjektleder for AF Bygg Oslo poengterer at HMS-arbeidet har gått bra fordi byggherre har investert mye i menneskelige ressurser som har vært øremerket sikkerhet og koordineringen mot eksisterende verksted i drift.

– Dette har vært et vellykket trekk og en riktig investering i forhold til å kunne ha en fornuftig fremdrift i prosjektet. De involverte i prosjektet må forholde seg til et solid regelverk med prosedyrer på hvordan de skal te seg. Dette føler jeg våre arbeidere har etterlevd på en bra måte, sier Vedvik.

Ros til AF
– Da vi og Rambøll planla prosjektet så vi at HMS og logistikk ville bli et springende punkt. Dette var også vektlagt i prosjektspesifikasjonene. AF har grepet tak i dette og satt på meget kompetent personell som har stort fokus på HMS og koordinering mot øvrig verksteddrift på Sundland, sier Rusten.

– Vi har hatt et veldig bra samarbeid med AF på alle måter og da spesielt innenfor HMS-biten. Det er sjeldent man finner entreprenører som både har stort fokus på logistikk og HMS og samtidig klarer å ha fremdrifts- og kvalitetsfokus, fortsetter han. Ove Vedvik setter selvsagt pris på at byggherre er fornøyd med jobben de utfører.

– Vi er fornøyd når kunden er fornøyd, avslutter han.

Tekst og foto: Ådne Homleid