Sunde Arctic granulat før og etter ekspansjon. Foto: Brødr. Sunde

Sunde lanserer ny EPS-råvare med bedre isolasjonsegenskaper

Brødr. Sunde as lanserer nå en ny ekspanderbar polystyren (isopor) som skal ha 20 prosent bedre isolasjonsegenskaper.

– Det nye produktet kalt Sunde Arctic, tilbys i to varianter, til isolasjonsplater for alle typer bygg og til formstøpte byggesystemer. 20 prosent bedre isolasjonsegenskaper betyr i praksis at det brukes 20 prosent mindre polystyren for å oppnå samme isolasjonsverdi og at 20 prosent mindre isolasjons-volum må transporteres til byggeplass, sier Rolf Fagervoll, direktør Norge i Brødr. Sunde i en pressemelding.

Nyvinningen skal være 100 prosent resirkulerbar og kan etter bruk gjenvinnes til nye produkter.

Brødr. Sunde har etter flere års produktutvikling etablert et nytt produksjonsanlegg i Ålesund som fremstiller det nye produktet.

– Sunde Arctic er et sort ekspanderbart polystyrengranulat som pakkes og leveres i oktabiner på 1.150 kilo. Sundes kunder bearbeider Sunde Arctic lokalt i sine ferdigvarefabrikker til isolasjonsprodukter for tak, gulv og fasade. Sunde Arctic anvendes blant annet i produkter som skal tilfredsstille kravene til passivhus. Sunde Arctic kan anvendes både i nybygg og til renovering av bygg. Produktet er allerede i bruk i Sundes isolasjonsfabrikker i seks land. Bruk av høyeffektiv isolasjon som Sunde Arctic, reduserer CO2-fotavtrykket fra bygninger og bidrar i betydelig grad til at Norge når sine klimamål i henhold til internasjonale forpliktelser, påpeker Fagervoll.