Suldal Transport

Suldal Transport

Sted: Aksdal, Tysvær

Prosjekttype: Nybygg

Entreprisekostnad eks mva:
30 millioner kroner

Bruttoareal: 2.828 kvm

Byggherre: Suldal Transport

Totalentreprenør:
Kruse Smith Entreprenør

Arkitekt: Omega Areal

Rådgivere: RIB: Procon og - RIV: Ferkingstad & Alsaker

Underentreprenører/leverandører: Grunn- og utomhusarbeider: Risa - Betongelementer: Finnøy Betong - Taktekking: Protan - Glass- og alu.arbeider: Rubicon - Tømrer: Haakull & Ersland - Rørlegger: Karsten Bjelland - Elektro: Helgevold Elektro - Ventilasjon: Nord-Rogaland Blikk & Ventilasjon - Kjøle- og fryse-
elementer: Fresvik - Kjøl/frys: GK Norge - Automasjon: Haugesund Ventilasjon - Lås og beslag: Sikring & Låseservice - Porter: Windsor

Suldal Transports nybygg i Aksdal Næringspark på Eikeskog i Tysvær ligger tett inntil E39 og markeds-
fører bedriften mot de mange tusen bilistene som kjører forbi daglig.

Bygget er tegnet og plassert slik at det får god eksponering. Bilistene ser en lys og markert fasade med stor logo. Trekkvogner, tilhengere og containere står på den andre siden av bygget.

Tredelt bygg
Bygget har tre hoveddeler med et samlet areal på 2.828 kvadratmeter. De tre delene er lager, kontordel og verksted. Kontordelen har tre etasjer med 415 kvadratmeter i hver etasje og er plassert mellom de andre delene. Den har fasader av glass og hvite betongelementer. Både lager og verksted har én etasje (med høy takhøyde) og har fasader av hvite betongelementer. Samlet grunnflate er 2.139 kvm.

Tiltakshaver er Suldal Transport. Bygget er tegnet av Omega Areal og ført opp i totalentreprise av Kruse Smith Entreprenør. Kruse Smiths entreprisekostnad er cirka 30 millioner kroner. Prosjektleder Stanly Brekke i Kruse Smith Entreprenør forteller at byggearbeidene startet i august 2011 og at bygget ble overlevert 1. juni i år.

Noe av kontordelen er utleid og noe bruker Suldal Transport selv. Lagerdelen inneholder tørrlager, kjølelager, fryseslager og seks laste- og lossebrygger med værtetting. Suldal Transport har Haugalandet, Nord-Jæren, Hardanger og Bergen som primært nedslagsfelt og har mange kjøreoppdrag for bedrifter innen matvarer. Utenfor bygget er det dieselstasjon, bilvaskområde og store arealer for oppstilling av trekkvogner, tilhengere og containere.

Elementbygg
Stanly Brekke sier at tomten er flat og har grunn av fjell og sprengsteinsfylling. Det er gravd ned dieseltanker og oljeutskiller i grunnen.

Kontordelen er buet. De to andre delene ligger i forlengelsen av kontordelen og vinkelrett i forhold til hverandre. Det er plasstøpt betong mot grunnen og betongelementer over bakken. Takene er flate, isolerte og tekket med takbelegg. Fasadene er i glass og hvitmalte betongelementer. Det er fliser på gulvet, i inngangspartiet og i trapper. I kontordelen er det tepper og belegg. I kontordelen er det cellekontorer med faste vegger og systemhimlinger. Det er stålglattede betonggulv i lagerdel og verkstedsdel.

Det ble praktisert rent bygg under oppføringen. Vinduer og glassfasade er i aluminium. Bygget har universell utforming. Det er mulig å bygge på senere hvis det skulle bli ønskelig.

Grei tomt
Bygget har vannbåren oppvarming. Hovedenergikilden er varme gjenvunnet fra kjøle- og fryseanleggene. Naturgass er reserveløsning. Det er 25 cm isolasjon i veggelementene, og i snitt 30 cm i taket i kontordelen. Den har balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Bygget har sentral driftskontroll og er brannsikret ved seksjonering. Det er soldempende glass i kontordelen. Ifølge Stanly Brekke har byggingen gått greit.

– Vi hadde en veldig grei tomt. Arkitekt Jan Stødle i Omega Areal forteller at det arkitektoniske hovedgrepet var å dele bygget i tre fløyer, og plassere bygget slik at det får god eksponering mot E39.

– Ved bruk av glassbygg mellom to betongfløyer har vi unngått å bygge en stor koloss. Fra E39 gir bygget et ryddig og fint inntrykk da all intertrafikk og omlasting av varer foregår på baksiden av bygget. Bygget er malt i samme farge som bilene til Suldal Transport. Dette var et spennende oppdrag for oss og jeg tror vi sammen med byggherre har lyktes med å skape et flott og funksjonellt bygg. Tilbakemelding fra brukerne er at de er fornøyd, sier han.

Tekst og foto: Ole Harald Dale


Flere prosjekter