Heidi Finstad.

Heidi Finstad.

– Styrket kommuneøkonomi en forutsetning for aktivitet i byggenæringen

– Det er svært viktig at kommuneøkonomien opprettholdes slik at ikke kommunale byggeprosjekter settes på vent eller stoppes, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien, i forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett.

– Når bygging av nye barnehager og skoler ikke kommer i gang vil det forlenge krisen i boligmarkedet. Det er en forutsetning for boligutvikling at annen infrastruktur kommer på plass. Aktivitet i byggenæringen som treindustriens viktigste marked, legger også grunnlag for et grønt industriløft i trebasert industri, legger Finstad til.

– Regjeringen varsler i revidert budsjett en styrking av økonomien i kommuner og fylkeskommuner med 6,4 milliarder kroner i 2025. Det er bra, men mye forsvinner til utgifter kommunene er pålagt blant annet som følge av demografi og endret alderssammensetning. Vi ser også at KS peker på at mange kommuner rapporterer om betydelig sprekk i budsjettene sine i år, og at forslaget til vekst i frie inntekter neste år ikke fjerner behovet for stramme prioriteringer nå, sier Finstad.

Hun viser til at markedet i byggenæringen er i en alvorlig situasjon som får følger i alle ledd i verdikjeden, også hos byggevareprodusenter.

– Aktører med ordrebasert produksjon slik som elementprodusenter er særlig utsatt. Nylig kom meldingen om at Norske Elementfabrikker er konkurs, og der 20 arbeidsplasser rammes. Næringen står i fare for å miste unik kompetanse, sier Finstad og påpeker at Treindustrien mener det er viktig at kommunene får styrket sine rammer i år, slik at offentlige byggeprosjekter gjennomføres som planlagt.

– Dette for å sikre arbeidsplasser i verdikjeden i byggenæringen som treindustrien er en del av, ta vare på fremtidig kompetanse og legge til rette for at boligbygging kan ta seg opp igjen til et normalt nivå, sier Finstad.