Sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Styringsrenten uendret på 0,75 prosent

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent.

I Pengepolitisk rapport 3/18 var hovedstyrets vurdering at den økonomiske oppgangen fortsetter og at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er nær et normalt nivå. Den underliggende prisveksten var nær inflasjonsmålet på 2 prosent. Styringsrenten ble hevet fra 0,50 til 0,75 prosent i september, og hovedstyrets vurdering var at den mest sannsynlig ville bli satt videre opp i første kvartal 2019.

- Utsiktene og risikobildet tilsier en gradvis oppgang i styringsrenten. Den økonomiske veksten har vært litt lavere og prisveksten noe høyere enn anslått, men utsiktene og risikobildet synes ikke vesentlig endret siden Pengepolitisk rapport 3/18, skriver Norges Bank i en pressemelding.