I alternativet med bygging av Mjøssykehuset i Moelv, beholdes Lillehammer sykehus (bildet) som akuttsykehus. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

I alternativet med bygging av Mjøssykehuset i Moelv, beholdes Lillehammer sykehus (bildet) som akuttsykehus. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Styringsgruppe anbefaler nytt sykehus i Moelv

Styringsgruppa for Videreutvikling av Sykehuset Innlandet anbefaler at det skal bygges et nytt mjøssykehus i Moelv.

– Etter en samlet vurdering av konseptrapporten med alle delutredninger, anbefaler et klart flertall i styringsgruppa å gjennomføre bygging av Mjøssykehuset, sier leder av styringsgruppa, Terje Rootwelt, i en pressemelding etter et møte mandag.

Styringsgruppa fatter ikke vedtak, men kommer med sin anbefaling som så skal behandles av administrasjonen og styrene i Sykehuset Innlandet og Helse sør-øst, før den blir oversendt til politisk behandling.

I saken om videreutvikling av Sykehuset Innlandet står det mellom to alternativer:

* Det såkalte null pluss-alternativet innebærer at man beholder de nåværende sykehusene, men med et nytt sykehus på Sanderud i Hamar, og endret fordeling i oppgaver mellom Hamar og Elverum.

* Det andre alternativet er å bygge Mjøssykehuset i Moelv. Her er det anbefalt at sykehuset bygges i Moskogen like ved togstasjonen.

Samler fagmiljøene

Bygging av Mjøssykehuset, som styringsgruppen nå anbefaler, innebærer en samling av spesialiserte funksjoner innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Moelv. I tillegg skal Tynset videreføres som akuttsykehus, og det skal være fortsatt drift ved to av dagens somatiske sykehus i form av ett akuttsykehus på Lillehammer og et sykehus med døgnfunksjoner innenfor akutt indremedisin på Elverum.

Terje Rootwelt, som også er administrerende direktør i Helse sør-øst, sier at begrunnelsen for at Mjøssykehuset er valgt, er at dette alternativet i større grad samler og styrker fagmiljøene.

– Uansett valg av modell, er det klart at Sykehuset Innlandet står i en krevende situasjon. Det er store utfordringer både med rekruttering og økonomi, som ikke løses bare ved å bygge nytt. Dette vil kreve en stor innsats av ledere og ansatte i sykehuset både før og etter at et nytt sykehus står ferdig, sier han.

På møtet mandag ville ikke de tre konserntillitsvalgte i styringsgruppa støtte forslaget til anbefaling. De vil foreløpig ikke anbefale det ene eller det andre alternativet.

Styrker og svakheter i begge alternativer

Styringsgruppen understreker i pressemeldingen at begge alternativer har styrker og svakheter.

« … man kan ikke forenkle dette til et regnestykke der man setter to streker under svaret. Det er tatt hensyn til en lang rekke forhold i de utredningene og innspillsrundene som er gjort i prosjektet.», skriver styringsgruppa.