Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix

Styreleder sparket stillasmontør urettmessig for HMS-brudd - nå må han selv betale erstatning

Den tidligere styrelederen i et konkursrammet stillasselskap fryktet ifølge Oslo tingrett å miste kunder for HMS-brudd. Nå er han selv holdt personlig ansvarlig etter å ha sparket en stillasmontør urettmessig.

Advokatfullmektig Nina N. Bluszko i Tomasz Nierzwicki. Foto: eos-advokat.no

- Dommen er prinsipielt viktig for oss. Den viser at styreansvaret i aksjeselskaper er reelt og bør oppfattes som varsellampe. Det er derfor på tide at arbeidsmiljøloven tas på alvor, skriver stillasmontørens advokat, Nina N. Bluszko, i en e-post til Byggeindustrien.

Den oppsagte stillasmontøren saksøkte først sin tidligere arbeidsgiver med krav om erstatning og oppreisning for urettmessig avskjed.

Men etter konkursåpning hos sin tidligere arbeidsgiver, ble i stedet styrelederen i selskapet personlig brakt inn som saksøkt. 

Den tidligere styrelederen hevdet at stillasmontøren ble sagt opp på grunn av gjentatte HMS-brudd og en feilmontering av et stillas som medførte fare for liv og helse.

Han hevdet videre at selskapet måtte markere at manglende etterlevelse av HMS får konsekvenser for arbeidstakerne, ellers kunne de ha fått utfordringer med å beholde store entreprenører som sine kunder.

Styrelederen ble ikke trodd på dette punktet.

I dommen kommer det tvert imot frem at stillasselskapet, som beskyldte den sparkede medarbeideren for grove HMS-brudd, selv ikke hadde nok sikkerhetsseler til alle sine ansatte i selskapet.

Uriktig og oppkonstruert

Stillasmontøren mente begrunnelsen for at han i mars 2019 ble sparket av sin daværende arbeidsgiver, var uriktig og oppkonstruert.

Han pekte også på at det ikke var gjennomført drøftingsmøte i forbindelse med oppsigelsen, slik arbeidsmiljøloven krever, og at to advarsler som den saksøkte viste til, ikke kunne dokumenteres.

Oppsigelsen ble også sendt via e-post, og ikke levert personlig eller via rekommandert brev slik som loven krever.

Medhold på sentrale punkter

I dommen fra Oslo tingrett får stillasmontøren medhold på de meste sentrale punktene, blant annet at oppsigelsen var urettmessig og at styrelederen selv var ansvarlig når selskapet gikk konkurs.

Det er mannens advokat fornøyd med.

- Arbeidstaker har gjort gjeldende at styreleder må være personlig erstatningsansvarlig for tap som han ble påført som følge av urettmessig avskjed. Han har fått medhold i dette. Vi mener at dommen fra Oslo tingrett er riktig og er fornøyd med resultatet, skriver Nina N. Bluszko i eposten til Byggeindustrien.

Må betale 200.000 til sammen

Tingretten konkluderer med at styrelederen etter konkursen i selskapet må stå som personlig erstatningsansvarlig for 100.000 kroner av det økonomiske tapet som stillasmontøren ble påført som en følge av urettmessig avskjed.

Den tidligere styrelederen er også dømt til å betale sakskostnader som skjønnsmessig er satt til 100.000 kroner. Saksomkostningene betales til det offentlige.

Flere saker

Det er ikke første gang stillasselskapet og styrelederen er innblandet i en oppsigelsessak i rettssystemet.

I en dom fra Borgarting lagmannsrett tidligere i år, kommer det frem at selskapet og styrelederen i en annen oppsigelsessak «i uvanlig grad har neglisjert arbeidsmiljølovens regler for hvordan avskjedssaker skal behandles».

Der peker lagmannsretten på at selskapet og styrelederen ikke var kjent med arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse og avskjed, og karakteriserer det som uforsvarlig.

«(...)slik manglende kunnskap om sentrale spilleregler i arbeidslivet, og dermed manglende vilje hos styreleder til å sette seg inn i et regelverk man må forstå finnes, framstår som uforsvarlig.»

Byggeindustrien har ikke lykkes med å få en kommentar fra styrelederens advokat.

Dommen fra Oslo tingrett er foreløpig ikke rettskraftig, og det er usikkert om hvorvidt han vil anke eller ikke.