Det har kommet inn søknader om å bygge 2.475 studentboliger. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Studentsamskipnadene har søkt om å bygge 2.475 studentboliger

Studentsamskipnadene landet rundt har søkt om støtte til å bygge 2.475 studentboliger, opplyser Kunnskapsdepartementet.

I år er det satt av penger til 2.200 studentboliger, som har vært normalen i denne regjeringsperioden. Det er en økning fra rundt 1.000 tilsagn årlig før 2013, ifølge Kunnskapsdepartementet.

I 2019 kom det inn søknader om 1.450 nye studentboliger, men det var satt av penger til langt flere.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) er fornøyd at det er kommet flere søknader i år.

– Samtidig er det viktig at samskipnadene fortsetter dette arbeidet, og at kommunene rundt om i landet bidrar med rask saksbehandling og stiller tomter til disposisjon, slik at enda flere studentboliger kan bygges i årene fremover, sier hun.

Husbanken skal vurdere om søknadene oppfyller kravene for å få tilsagn om støtte i 2020. Kunnskapsdepartementet bestemmer hvem som får penger, og det blir trolig avklart i løpet av februar.

Fakta om byggesøknader for studentboliger

Studentsamskipnadene landet rundt har søkt om å bygge til sammen 2.475 studentboliger. Søknadene fordeler seg som følger:

* Campus Ringerike: 164. Forventet byggestart: 2020.

* Campus Porsgrunn: 250. Forventet byggestart: 2021.

* Campus Rauland: 20. Forventet byggestart: 2021.

* Frydenbø, Bergen: 47. Forventet byggestart: 2019.

* Vieråsen, Førde: 59. Forventet byggestart: 2020.

* Østregate, Hamar: 104. Forventet byggestart: 2020.

* Grønnegate, Hamar: 11. Forventet byggestart: 2020.

*Lillestrøm sentrum: 300. Forventet byggestart: 2020.

* Kringsjå btr. III (Oslo): 300. Forventet byggestart: 2021.

* Bjølstad V (Østfold): 23. Forventet byggestart: 2020.

* Campus Ålesund: 84. Forventet byggestart: 2020.

* Nedre Møllenberggate (Trondheim): 16. Forventet byggestart: 2020.

* Klostergata 56 (Trondheim): 127. Forventet byggestart: 2020.

* Nardoveien 12-14 (Trondheim): 650. Forventet byggestart: 2022.

* Dramsvegen (Tromsø): 120. Forventet byggestart: 2020.

* Elvesletta (Tromsø): 180. Forventet byggestart: 2020.

* Blindern (Oslo): 20. Forventet byggestart: 2020.

Kilde: Kunnskapsdepartementet.