BIM-studentene Anders Nordby Lars Sandviken Herman Horsle og Marius Skaugrud gjør seg klar til å løse oppgaven på TEKathon.

Studenter vil smelte byggteknisk forskrift sømløst inn i digitale verktøy

Hvordan kan byggteknisk forskrift digitaliseres slik at den kan inngå i byggebransjens digitale verktøy? DiBK og BuildingSmart inviterte fagskolestudentene på Østlandet til TEKathon til å knekke koden.

Hackathon

Ordet "hackathon" er sammensatt av “hacke” og “maraton”. Å "hacke" betyr i denne sammenheng å programmere, bruke data og lage tjenester og andre digitale løsninger. "Maraton" henspiller på at man over to hele dager jobber i ett for å bli ferdig med en løsning eller utvikle en idé. I tillegg er et hackathon også en konkurranse. Deltakerne danner konkurrerende lag der de jobber sammen for å bygge en løsning over en begrenset tidsperiode.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har kalt studentopplegget for «TEKathon». Dette er direktoratets egen variant av et såkalt «hackathon», som er en konkurranse der deltakere konkurrerer om å jobbe sammen en digital løsning over en begrenset tidsperiode.

– I fremtiden ønsker vi at byggenæringens digitale løsninger samhandler sømløst med regelverket. TEKathon er en av mange måter for oss å finne ut hvilke muligheter som finnes, hvordan vi må jobbe framover for å digitalisere regelverket og å finne måter vi som myndighet og byggenæringen kan digitalisere sammen, sier avdelingsdirektør Christine Molland Karlsen i Direktoratet for byggkvalitet i en pressemelding.

Forrige lørdag til søndag satt derfor 13 studenter fra det ettårige BIM-studiet ved fagskolene i Oslo Akershus, Østfold og fagskolen Tinius Olsen fordypet i å finne løsninger på hvordan byggteknisk forskrift kan brukes automatisk i bygningsinformasjonsmodeller (BIM); digitale verktøy som prosjekterende og utførende bruker på jobb hver dag.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Vinnerlaget fra TEKathon med Roall Lebesbye, Anders Isachsen og Nicholas Evensen.

Utvikling under kyndig veiledning

I løpet av helgen var også flere av direktoratets fagfolk på plass for å fortelle om de ulike fagområdene i TEK slik at studentene skulle få innblikk i hvilke krav som gjelder til blant annet energieffektivitet og universell utforming. Studentene fikk også oversikt over de preaksepterte ytelsene som gjelder for brann.

- Det er morsomt å få være med på å utvikle nye løsninger sammen med dem som allerede jobber med BIM, forteller Anders Nordby, Lars Sandviken, Herman Horsle og Marius Skaugrud. Alle fire har bakgrunn som elektrofagarbeidere og går på BIM-studiet ved fagskolen i Oslo Akershus.

De fire så nærmere på hvordan energikravene i TEK kan brukes inn i en BIM-modell.

- Vi har jo vært nødt til å avgrense oppgaven veldig for å klare å komme i mål til i morgen formiddag. Først tenkte vi å se på hele kapittel 14, men så bestemte vi oss for kun å ta for oss u-verdiene til de ulike bygningsdelene, forteller de fire studentene.

Fire jevne lag konkurrerte om pris

Resultatet av en intens helg på Kuben yrkesarena ble fire gode konsepter fra fire lag. Alle viste at de hadde god kunnskap om BIM.

Vinnerne av TEKathon presenterte et konsept for hvordan man skal håndtere kvalitetssikret informasjon i BIM-modellen. Laget, som besto av Roall Lebesbye, Anders Isachsen og Nicholas Evensen, demonstrerte en nettbasert skyløsning der aktørene i byggeprosjektet kun får tilgang til å fylle ut informasjon i de delene av prosjektet som de står ansvarlig for.

De var fornøyd med arrangementet:

- Med så mange engasjerte mennesker med forskjellig kompetanse men samme mål, kan man tydeligvis få til mye bra, sa de da vinneren var kåret.

- Det som skilte vinnerlaget fra øvrige team, og førte til at de stakk av med seieren, var at de framviste god forståelse for samhandling og tverrfaglighet i byggeprosessen. De var også meget gode til å bruke de verktøyene de hadde til rådighet, med fokus på kvalitetssikring og riktigheten på datainnholdet i modellen, noe som er avgjørende for bruk av BIM og særlig i samhandlingsprosesser med forskjellige aktører, sier jurymedlem Bjørnar Markussen, Aas-Jakobsen.

Bildetekster:

BIM-studentene Anders Nordby, Lars Sandviken, Herman Horsle og Marius Skaugrud gjør seg klar til å løse oppgaven på TEKathon

Vinnerlaget: Roall Lebesbye, Anders Isachsen og Nicholas Evensen ble vinnere av TEKathon som ble arrangert helgen 5. - 6. mai.

(Generelt)

Direktoratet for byggkvalitet arrangerte TEKathon helgen 5.- 6, mai i samarbeid med BuildingSmart. Flere av deres medlemmer stilte med fageksperter som viste studentene hvilke muligheter som finnes i ulike tegneverktøy og annen programvare.