Opp mot 300 studenter er 8. februar ventet til BIM-seminar på Kuben Yrkesarena på Økern. Bildet er fra fjorårets seminar. Foto: Fagskolen Oslo Akershus

Studenter strømmer til BIM-seminar

Mellom 200 og 300 studenter fra fagskoler, høgskoler og universitet er ventet når Fagskolen Oslo Akershus 8. februar åpner dørene for årets BIM Studentseminar.

Sammen med BIMfag og initiativtakere fra NTNU og OsloMet arrangerer Fagskolen Oslo Akershus fredag 8. februar et studentseminar om Bygnings Informasjons Modellering (BIM) på Kuben yrkesarena på Økern.

– Målet er å vekke interessen for BIM og gi studenter fra ulike studieretninger på både fagskoler, høyskoler og universitet en innføring i hvordan BIM-verktøykassa kanbrukes, sier Ingolf Sundfør ved Fagskolen Oslo Akershus.

Innlegg og fagtorg

Han sier de har arrangert studentseminaret i fem år på rad, og at interessen blant studentene er stor.

– BIM er relevant for alle aktører i byggebransjen, og vi inviterer studenter fra studiesteder over hele landet. I år er det ventet opp mot 300 studenter, og det er vi fornøyde med. Det er generelt god interesse for seminaret, og vi har fått mange gode tilbakemeldinger tidligere år, sier Sundfør.

Årets program består blant annet av flere innlegg, hvor kjente bedrifter som Statsbygg, Skanska og AF viser fram ulike løsninger og teknologi knyttet til BIM.

Det bys også på et fagtorg, hvor aktuelle bedrifter viser fram ulike løsninger og BIM-teknologi.

– Fagtorget gir studentene muligheter til å knytte kontakt med noen av bransjens fremste aktører, sier han.

Stadig mer relevant

Sundfør mener BIM er blitt et tema man ikke kommer unna i byggenæringen.

– Det er noe vi på Fagskolen tar alvorlig, og derfor har vi hatt egen BIM-tekniker-utdannelse i ti år. Så godt som hver student går ut i en relevant jobb i bransjen, noe som viser at det er et stort behov for BIM-kompetanse, sier han.

Sundfør sier dagens bygg blir stadig mer kompliserte, noe som bidrar til større behov for BIM-kompetanse i fremtiden.

– Det stilles flere krav enn før, og de tekniske anleggene blir mer avanserte. Grønn bygging bidrar også til at byggeplassene blir mer kompliserte. Aktørene i byggeprosjektene må derfor samarbeide og prosjektere grundigere enn noen gang. Det gjør de best ved hjelp av blant annet 3D-modeller, som tydelig viser de ulike utfordringene i byggeprosjektene, sier han og legger til:

– Samhandlende prosjektering og åpen BIMer noe vi fokuserer mye på i studiene, og det får vi gode tilbakemeldinger på av tidligere studenter som nå jobber som BIM-koordinatorer i bransjen.