Stryn omsorgssenter

Stryn omsorgssenter er det absolutt største byggeprosjektet som er reist i Stryn kommunes regi noen gang. Prosjektet har en totalramme på 201 millioner kroner.

Stryn omsorgssenter

Sted: Stryn

Prosjekttype: Helsebygg

Nybygg: 4.400 kvm. Ombygging: 1.000 kvm

Byggherre: Stryn kommune

Prosjektkostnad inkl. mav: 201 millioner kroner

Totalentreprenør: HS Bygg

Kontraktsum inkl. mva: 165 millioner kroner

ARK: b+b arkitekter, Bergen

Rådgivere: RIB: Smidt & Ingebrigtsen l RIBR: Sweco l RIV, RIE: Multi-

consult l LARK: Norconsult l Kjøkkenkonsulent: Vidar Bøe, Sandefjord

Entreprenører tekniske fag: Teamtek – teknisk entreprenørsamarbeid (Elektro: Eid Elektro l Elektro: Øvreberg Installasjon l Rørlegger: Skår VVS l Ventilasjon: GK Inneklima)

Underentreprenører og leverandører: Baderomsinnredning: Bano l Brannisolering: Flo Brannsikring l Byggevarer: XL Bygg Sølvberg l Båndtekking: Langvas l Folde- og lettvegger: Laminathuset Combi Craft l Glass og aluminium: Holvik Glas l Grunnentreprenør og utomhus: Per Røyrhus l Heis: HK-Service / ThyssenKrupp l Inner- og ståldører: Daloc

l Kjøkken, garderobeskap, innredning: Bjarne Espe Trevarefabrikk l Kjølerom: Øen Kuldeteknikk l Limtre og åstak: Pretre l Låssystemer: Gardit l Maler og gulvlegger: Lars Lindvik l Persienner: TKS – Total Service l

Plussprodukt: Betomur l Rivearbeid: AF Decom l Sengeheis: NHD l Storkjøkken: Termo Storkjøkken l Stål og rekkverk: Stryvo l Taktekking og

radonsperre: Flexi-tak l Vinduer: Nordvestvinduet

Stryn omsorgssenter er også det hittil største bygget som totalentreprenør HS Bygg AS i Stryn har signert og gjennomført.

I tillegg til 4.400 kvadratmeter nybygg er 1.000 kvadratmeter av et tilliggende helsebygg ombygd og rehabilitert. I tillegg til dette var riving av et gammelt bygg fra 1957 med i entreprisen.

– Godt håndverk

Prosjektleder for Stryn kommune i byggefasen har vært seksjonsleder for bygg og vedlikehold, Egil Erdal. Han er tilfreds med at kommunen nå har fått realisert et godt og funksjonelt bygg for både beboere og ansatte.

– Vi har hatt en byggeperiode som startet like etter påske i 2014 og som på mange måter har vært utfordrende fordi det eksisterende bygget har vært i bruk mens byggearbeidene har pågått. Det har krevd mye av både tålmodighet, positivitet og logistikk for å få det til, sier Erdal til Byggeindustrien.

Ut over dette har det vært få skjær i sjøen i byggeperioden. Erdal skryter av håndverket som er utført både på tre- og betongarbeidene.

– Samarbeidet med hovedentreprenøren og andre som har hatt oppgaver i byggeperioden har vært veldig bra, slik jeg ser det. I løpet av de to årene byggingen har pågått har vi gjennomført ikke mindre enn 43 byggemøter og like mange vernemøter samt et stort antall befaringer. Jeg synes hovedentreprenøren har vært flink til å gi beskjed på forhånd når nye oppgaver sto for tur. Kommunikasjon er et viktig stikkord for at ting skal gå bra, sier Erdal.

Plassbygd

Prosjektleder i HS Bygg AS, Rune Øiestad, kan fortelle til Byggeindustrien at med unntak av noe trapper og søyler som er innkjøpt som element, er hele bygget plassbygd. Det er støpt dekke med stålsøyler, vegger og kledning vekselsvis i betong og tre og en takkonstruksjon (åstak) i limtre.

– Taket i aluminium og båndtekket, knekket på stedet og fint utført av Langvas, opplyser Øiestad.

Varmeløsningen er fjernvarme fra et flisfyringsanlegg som ligger like ved i Stryn sentrum.

Både for beboerne, personalet og entreprenøren har det vært utfordrende å gjennomføre ombygging og nybygging. Beboerne i den ombygde delen av helse- og omsorgssenteret i Stryn fikk utdelt øreklokker som hørselsvern da byggearbeidene pågikk om verst.

Lang byggeperiode

Byggearbeidene startet i mars 2014 og bygget ble overlevert i månedsskiftet mai/juni i år. Prosjektet er ferdigstilt i tre etapper. Øiestad sier at driften i gjennomføringsfasen har vært god og at HS Bygg kunne trappe ned bemanningen mot slutten, i stedet for å trappe opp for å rekke overleveringsdatoen, slik vanlig er på mange byggeprosjekter.

– Det har egentlig gått veldig bra. Sett fra vår side har vi hatt gode samarbeidspartnere. Det gjelder også byggherre og prosjekterende, sier Øiestad.

Områdeleder Aslaug Håøy Nygård i Stryn kommune er godt fornøyd med nybygget. I tillegg til 40 enkeltrom inneholder det blant annet rom for ergo- og fysioterapi, renholdsentral, kontorer, hjelpemiddellager, kjøkken, bårerom, stilerom, varemottak og tekniske rom. En merker seg også at det er lagt stor vekt på uteanleggene. Det er adkomst fra alle etasjer direkte til terreng, hvor det er opparbeidet parkanlegg og asfalterte gangstier i god rullestolbredde.

I det ombygde og rehabiliterte bygget er det til sammen 32 sjukeheimsplasser.

– Vi har fått et anlegg her som både er fint og funksjonelt, sier Håøy Nygård.


Flere prosjekter