Strømsveien 96

Prosjekteringsleder Kristoffer Hesstvedt og prosjektleder Henrik Standnes i Betonmast Oslo.

Det utdaterte kontorbygget fra åttitallet er transformert til et moderne lavenergibygg som vil oppfylle kravene til BREEAM-NOR Very good og energiklasse B.

Strømsveien 96

Prosjekttype: Kontorbygg rehabilitering

Sted: Oslo

BRA: 18.000 kvm BTA

Byggherre: Entra

Totalentreprenør: Betonmast Oslo

Kontraktsum: 167 millioner kroner eks. mva

Arkitekt: Momentum Arkitekter

LARK: Asplan Viak

Miljøsertifisering: BREEAM Very Good

Rådgivere: RIB: Unionconsult l RIByFy: Rambøll Norge l RIAku: Rieber Prosjekt l RIBr: Fokus Rådgivning l RIV: EM Teknikk l RIE: ECT l Konstruksjonssikkerhet: Aas Jacobsen l Brannsikkerhet: Roar Jørgensen

Underentreprenører og leverandører: Rørlegger: Eriksen & Jensen l Ventilasjon: Oras Klima l Elektro: Lys og varme l Sprinkel: Aquatech l Automasjon/SD: Johnson Constrols l Kart og oppmåling: Asker oppmåling l Betongarbeider: Stenseth & RS l Sliping av gulv: Betotec l Betong: Eiker Husbygg l Gulv-
avretting: Betongmann l Brannbeskyttelse: Albanor isolering l Fuging: Øyan og Schie l Tømrerarbeider: GST byggmontering l Vinduer, glass og aluminium: Metek l Tredører og ståldører: Daloc l Porter: Hørmann l Lås og beslag: Lås & Prosjekt l Tekkearbeider: Protan l Blikkenslager: Dan Blikk l Solavskjerming: Hunter Douglas Norge – Vental l Stålarbeid: Skar Industriservice l Malerarbeider: Malermester Dema l Termografi: Termografi & måleteknikk l Systemhimlinger: Oslo Bygginnredning l Byggtapetsering: Ragnar Andersson l Flisarbeider: Mur & Flisarbeid l Kjøkken og fast innredning: Sigdal l Bygningsmessige arbeider: Løvrak anleggsservice l Riving: Rivtec l Heis: Otis l Anleggsgartner: Steen & Lund l Avfallshåndtering: Norsk gjenvinning l Rekkverk: PKS Interiør og Industri, Nor Construction l Fast bygginnredning/brakkerigg/adgangskontroll/elektro prov.strøm/materialheis: BAS Maskinutleie l Kabelpåvisning: Gravemeldingen.no l Varslingsplaner/skilt: Veidrift l Renhold: Solid renhold l Renholdsprodukter: Renholdsbutikken l Mobilkran: Asle Skoveng kranservice l Stoffkartotek: CoBuilder

Eiendommen, som ble oppført i 1987, har vært gjenstand for en total rehabilitering, hvor det eneste gjenværende fra tidligere bygg er bæresystemet i betong. Det tidligere prefab-bygget med fasade i teglstein og glass har gjenoppstått i ny arkitektur med moderne uttrykk i aluminium og glassfasade og tidsriktige tekniske løsninger. Strømsveien 96 ligger ved kollektivknutepunktet på Helsfyr, med umiddelbar nærhet til t-bane, buss og tog.

Byggherre og eier Entra bestemte at bygget skulle totalrehabiliteres da Miljødirektoratet som siste leietaker flyttet ut i 2014. Betonmast Oslo har vært entreprenør, og kontrakten er en totalentreprise med samspill på tekniske fag. Rivingen var byggherrestyrt og ble utført i egen entreprise.

Bygget består av to blokker på henholdsvis seks og syv etasjer som er sammenføyd med trappe-
løp og heiser. Totalarealet er på ca 18.000 kvadratmeter og dette inkluderer også to kjelleretasjer med P-areal, trimrom, garderober og sykkelparkering.

I byggets 1. etasje er det arealer for utadrettet virksomhet (handel, service- og kafe), kombinert med lobby/resepsjon, felles kantine for kontorarealene og felles møteromssenter for brukerne av bygget. De øvrige etasjene består av kontorarealer, som utformet slik at de egner seg godt for både cellekontor, teamrom og åpent landskap. Bygget er fleksibelt for både horisontal og vertikal inndeling.

Statens legemiddelverk har inngått en 15 års leiekontrakt med Entra på totalt 6 500 kvadratmeter, som utgjør ca halvparten av kontorarealet. – Vi jobber med å få inn leietakere i resterende areal, opplyser Entras prosjektsjef Fredrik Helmen.

Prosjektleder Henrik Standnes i Betonmast Oslo forteller at byggearbeidene startet høsten 2015 og at bygget ble overlevert i begynnelsen av november.

– Det gjenstår innredning og leietakertilpasninger i de ikke utleide arealene. Dette arbeidet vil bli utført av Entra selv. Utomhusarbeidene er avtalt ferdig før jul, med beplantning våren 2017, sier han.

Bygget har relativt lave etasjehøyder og det har krevd stort fokus på god prosjektering.

– Vi har lagt veldig mye av det tekniske i bakkant av landskapet for å få høyest mulig himling. Vi hadde begrenset etasjehøyde på ca 2,90 meter, derfor var det viktig å få konsentrert teknikken inn mot sentrale korridorer og kjerner for senke himlingen der og heller beholde høyden i kontorlandskapet, sier prosjekteringsleder Kristoffer Hesstvedt i Betonmast.

Energi, varme og ventilasjon

Det rehabiliterte bygget er i energiklasse B og er oppvarmet med fjernvarme fra Hafslund til en energisentral, primært via radiatorer og ventilasjon. Første etasje har store arealer med vannbåren gulvvarme. Utvendig er det installert et snøsmelteanlegg på 3-400 kvadratmeter, primært ved inngangspartiene og i nedkjøringsrampe til P-hus.

Så å si alt av teknikk i bygget kan styres fra sentral driftskontroll /SD-anlegg. Det gjelder bådebelysning, luft, varme, adgangskontroll etc. – Entra har et veldig stort fokus på lavt energiforbruk i driftsfasen. Vi har derfor bevisst valgt et oppgradert SD-anlegg og teknisk funksjonalitet som skal sikre optimal daglig drift og dermed lavt energiforbruk, sier prosjektsjef Fredrik Helmen i Entra.

T-bane under bygget

Strømsveien 96 ligger ligger kloss inntil Helsfyr t-banestasjon, og andre underetasje ligger på hver sin side av t-banelinjen. – Dette måtte vi hensynta i prosjekteringsfasen for å løse det nye bæresystemet for kantine. Det er bjelker over t-banen som man ikke fikk belaste, sier Betonmasts prosjektleder.

Fasaden består av aluminiums-
kassetter i 80 ulike former: – Dette var en krevende leveranse og et ganske stort puslespill med mye tilpasninger. Utfordringen lå i å få det prefabrikerte fasadesystemet til å passe på den gamle konstruksjonen. Kassettene er bøyd på verksted, levert på byggeplass og deretter montert ut fra et enkelt horisontalt system, sier Henrik Standnes.

Han opplyser at én leverandør har stått for hele fasadeleveransen på glass/vinduer/aluminium.

Logistikk og HMS

Prosjektlederen påpeker ellers at det har vært utfordringer med atkomst på byggeplassen, på grunn av trafikken i Strømsveien og Grensesvingen, som går kloss inntil. Dette gjelder tilkomst på baksiden av bygget med kraner, lifter og biler og ble løst med en del nattarbeid og sperring av veien i ett felt for å få heist opp de tyngste løftene.

Det har ikke vært skader på prosjektet. – Entra har et mål om H-verdi = 0. Det krever at hele organisasjonen har et kontinuerlig fokus på HMS. Sikkerhetskultur er noe vi internt jobber med hele tiden og formidler videre til våre underleverandører og samarbeidspartnere, sier prosjektlederen.

Arkitekt

I tidligfase var SJ Arkitekter inne i prosjektet, mens Momentum Arkitekter overtok i ettertid.

Sivilarkitekt André Fosse forteller at Momentum Arkitekter har hatt tre oppgaver i prosjektet: Detaljprosjektering og byggeplassoppfølging på oppdrag for Betonmast, utvikling av byggets fellesarealer for og sammen med byggherren Entra, samt å bistå i å illustrere løsninger og muligheter for potensielle leietakere.

For de allerede utleide areal-
ene til Statens legemiddelverk overtok Momentum Arkitekter som arkitekt ved overgang til detaljprosjektering. – På dette stadiet forelå det planløsninger for de områdene som var utleid og her har vi utarbeidet beslutsningsunderlag og arbeidstegninger, sier Fosse.

Han påpeker at det for byggets fellesarealer med møteromsavdeling, kantine med kjøkken, sosiale soner, trimrom og garderober er lagt vekt på funksjonelle sammenhenger, trafikkflyt, høy materialkvalitet og god atmosfære. For kontoretasjene har det vært lagt vekt på generiske løsninger og fleksibilitet.


Flere prosjekter