Strømprisene har nådd nye høyder i løpet av 2022. Flere prisrekorder er brutt i løpet av året, og også årsgjennomsnittet er ny rekord. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Strømprisene har nådd nye høyder i løpet av 2022. Flere prisrekorder er brutt i løpet av året, og også årsgjennomsnittet er ny rekord. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Strømprisrekord i Sør-Norge i 2022 – snittpris på 2 kroner per kWh

Snittprisen for strøm ender på rundt 2 kroner per kWh i hele Sør-Norge i 2022. Det er nær tre ganger høyere enn rekordåret 2021 og 20 ganger høyere enn 2020.

– Vi har aldri vært i nærheten av disse prisene før. Selv i fjor var årsgjennomsnittet langt over det vanlige. Nå slås det tallet med tregangen, sier strømanalytiker Tor Reier Lilleholt i selskapet Volue Insight til NTB.

Strømprisene for nyttårsaften er allerede klare med relativt stor sikkerhet. Dermed er det også mulig for analytikeren å regne ut snittprisen for hele 2022. Slik ser den ut i de fem prissonene Norge er delt inn i (snittpris for 2021 i parentes):

NO1 – Østlandet: 1,94 kroner per kWh (0,76 kroner)

NO2 – Sør- og sørvestlandet: 2,13 kroner per kWh (0,76 kroner)

NO3 – Midt-Norge med Sunnmøre: 0,43 kroner per kWh (0,42 kroner)

NO4 – Nord-Norge: 0,25 kroner per kWh (0,36 kroner)

NO5 – Bergensområdet: 1,94 kroner per kWh (0,75 kroner)

Sammenligner man med 2020, blir prisforskjellen enda mer enorm. Det året var prisene relativt lave, og snittet lå på i underkant av 0,1 krone per kWh i hele landet.

Strøm-året 2022

Lilleholt påpeker at prisene var høye allerede ved inngangen av 2022 etter at Putin strupte gasseksporten til Europa i løpet av høsten i forkant.

– Deretter fortsatte de å stige utover året og nådde toppen i august-september, da det også var kritisk lavt nivå i de norske vannmagasinene, sier han

Utover høsten begynte det å regne i Norge, og gasslagrene i Europa ble samtidig fylt opp, slik at prisene falt igjen. Og så kom det en ny økning med kulden i desember.

– Det er ikke tvil om at situasjonen i Europa, med krigen i Ukraina, har hatt en voldsom påvirkning. Kraftmarkedet i hele Europa er i ubalanse, sier Lilleholt.

Nesten halvert pris i sør neste år

Neste år forventer ekspertene at strømprisene i Sør-Norge vil bli lavere enn i år. Ser man på forventningene i markedet, vil snittprisen ligge på rundt 1,5 kroner per kWh i 2023 i sør. Lilleholt tror imidlertid den blir enda lavere enn det.

– Vi tror snittprisen for 2023 vil ligge på rundt 1,1 krone per kWh i Sør-Norge. Det er mer vann i magasinene nå. Men fortsatt vil det også være en historisk høy pris neste år. Vi er ikke tilbake til normalen ennå, sier han.

Nord-Norge må trolig forberede seg på høyere strømpriser neste år enn i år.

– Vi vil se mer utjevning av prisene. I nord har de brukt opp en del av ressursene sine i magasinene og sendt en del strøm til eksport. Det har heller ikke kommet ekstreme mengder snø ennå, sier strømeksperten.