Strøm Gundersen innstilt til utvidelse av sykehjem i Lier

Strøm Gundersen inngår kontrakt med Lier Eiendomsselskap KF om å bygge fase 2 av Fosshagen Ressurssenter.

Strøm Gundersen, der AF Gruppen er hovedaksjonær, er valgt som entreprenør for oppføring av nytt tilbygg til Fosshagen Ressurssenter i Lier.

Fosshagen Ressurssenter er et sykehjem i Lier kommune med 32 sykehjemsplasser, 16 boliger og 13 rehabiliteringsplasser. Første byggetrinn av senteret ble ferdigstilt i 2016, heter det i en pressemelding.

Kontrakten omfatter en utvidelse av senteret med 40 sykehjemsplasser og et boligareal på 3.600 kvadratmeter BTA. Bygget skal bygges som en egen enhet, men skalintegreres med eksisterende bygning. Kontrakten er en totalentreprise, og har en verdi på 135 millioner kroner eksklusive merverdi.

Oppstart er i mai 2020, og planlagt ferdigstillelse er januar 2022.