Strinda Hageby bt 5-6

Med salg og innflytting av de siste 78 leilighetene er Strinda Hageby i Trondheim fullført. Foto: Heimdal Bolig/ConstoFra kjøkkenløsningen i en av leilighetene. Foto: Heimdal Bolig/ConstoFra ett av soverommene. Foto: Heimdal Bolig/ConstoOmrådet ligger fint til i Trondheim. Foto: Heimdal Bolig/ConstoKristian Stensrud fra Heimdal Bolig er fornøyd med resultatet av fire års arbeid med prosjektet.Foto: Heimdal Bolig/ConstoFoto: Heimdal Bolig/ConstoFoto: Heimdal Bolig/ConstoFoto: Heimdal Bolig/Consto

Med salg og innflytting av de siste 78 leilighetene er Strinda Hageby i Trondheim fullført, og prosjektsjef Kristian Stensrud i Heimdal Bolig kan slå fast at det store prosjektet med i alt 550 boligenheter ble vellykket, både når det gjelder salg og gjennomføring.

Fakta

Sted: Trondheim

Prosjekttype: Bolig

Bruttoareal: 12.000 kvadratmeter BRA

Byggherre: Strinda Hageby 4-6 AS (Heimdal Bolig)

Totalentreprenør: Consto Midt-Norge

Prosjektkostnad: 361 millioner kroner

Arkitekt: Per Knudsen Arkitektkontor, Tag Arkitekter

Byggeledelse: Consto Midt-Norge

Rådgivere: RIB: Betongdimensjonering l RiBr, RibAku, RiG: Rambøll l RiVA: Structur l RiEnergi: Consto Midt-Norge l RiByFy: Multiconsult

Underentreprenører og leverandører: Stikning: Nidaros Oppmåling l Grunnarbeid: Ottar Augdal l Betongelementer: Con-Form l Maler: Edvardsson l Taktekking: MesterTak Trondheim l Tømrer: Idea bygg l Stål: Skanska Stålfabrikken l Brannisolering: Seac Brannsikring l Isolering: Kulseth blåseisolering l Sykkelparkering: Haniss l Parkett: Norgesgulv l Kjellerboder: Troax l Badekabiner: Brødrene Dahl l Flis: Bugge l Innglassing: Basix l Beslag: Dormakaba l Kjøkken: HTH Kjøkkenforum l Rekkverk: Rekkverk Spesialisten l Skilting: Trønderskilt l Dør og vindu: NorDan l Blikkenslager: Dahle Blikk l Tynnavretting: RS Gulv l Røranlegg: Totalteknisk l Ventilasjon: Hamstad l Elektro: OneCo l Heis: Heis1 l Utomhus: Trekløver

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Hele prosjektet er gjennomført i seks byggetrinn, og de to siste ble ferdig ved årsskiftet.

Stensrud forteller at Heimdal Bolig startet salget sommeren 2016, og at det var byggestart omkring årsskiftet 2016/2017.

– Det betyr at vi har brukt bare fire år på hele dette prosjektet som har gitt 550 nye leiligheter. Vi synes det er kort tid, sider han. og legger til at salget har gått over all forventning.

– Dette er kanskje det boligprosjektet som har solgt best i Trondheim de siste årene. Det er vanskelig å si sikkert hva som ligger bak det, men vi tror at vi har funnet en fin balanse mellom boliger, åpenhet med gode hageområder, utsyn og gode uteområder. Og dessuten at vi har effektive og funksjonelle leiligheter som tilfredsstiller kravene fra boligkundene, boliger som er gode i det daglige. Dessuten har området også en meget god beliggenhet, med god utsikt og gode solforhold. Det er utsikt både mot fjorden og byen, samtidig som man ligger tett opp til friluftsområder. Det er kort vei både til den populære Ladestien og til turområdene i Estenstadmarka. Man får rett og slett mye på en plass, sier Stensrud.

Flere entreprenører

Det er brukt forskjellige entreprenører på de ulike byggetrinnene. Det startet med Skanska på byggetrinn 1 og 2, deretter sto Betonmast for de to neste før Consto Midt-Norge hadde entreprisen på byggetrinn 5 og 6.

– Alt har gått raskt og greit, med dyktige entreprenører. Vi er godt fornøyde med gjennomføringen hele veien. Det har rett og slett vært et kjempefint prosjekt, sier Stensrud.

Consto startet jobben med de siste byggetrinnene sommeren 2019, med tre overleveringer underveis. Med tanke på klimatiske forhold står naturlig nok en del utomhusarbeider igjen, men i det store og hele er det meste nå ferdig. I tillegg til boligenhetene er det også blitt plass til en stor dagligvareforretning og noen næringslokaler i prosjektet. Parkering skjer i tre parkeringskjellere, fordelt med en for to byggetrinn.

Godt samarbeid

Ove Bremseth har vært prosjektleder for Consto Midt-Norge, og han sier til Byggeindustrien at det er har vært et fint prosjekt, og han er godt fornøyd med samarbeidet med byggherren. Consto har i alt bygd 166 av leilighetene som utgjør de siste to byggetrinnene.

– Vi er meget fornøyde med å ha bygd dette prosjektet med egenproduksjon på betong, og alle byggene er også bygget med egenproduksjon for tømmer, sier han, og er også fornøyd med et vellykket grep med innglassede balkonger i byggetrinn 6.

For øvrig har hele prosjektet Strinda Hageby en spennende avfallsløsning. I samarbeid med kommunen er det bygd et stort, sentralt avfallsrom. Inne på området er det innsugingspunkt, og fra disse blir alt avfallet transportert til rom for avfallshåndtering. Anlegget er dimensjonert for å kunne ta imot avfall fra flere boligområder i nærområdet, etter planene skal omkring 2.000 boliger knyttes til det samme anlegget.

Gode kommunikasjoner

Kommunikasjonsmessig går det buss på to sider av området, slik at det blir kort vei til holdeplassene. Når det gjelder bil er stort sett all parkering under bakken. Det er også greit å komme til og fra Strinda Hageby med sykkel. I bygningene er det lagt til rette for sykkelparkering med store sykkelparkeringsrom.

Helhetlig arkitektur

Arkitekt for hele Strinda Hageby har vært Per Knudsen Arkitektkontor AS (PKA), og arkitekt Andrea Welte sier det er lagt vekt på at det skulle være lyst og luftig, og at det også har vært viktig å sikre flott utsikt fra svært mange av leilighetene.

Byggetrinnene 5 og 6 består av i alt seks bygningskropper, og mye er likt mellom disse og de tidligere byggene.

– Det som er forskjellig, er at de siste bygningene er lavere, fordelt på fire og fem etasjer, og det er heller ikke næringslokaler her. Materialene i hovedfasadene er også endret, fra urban puss til lys, nesten hvit trekledning, sier hun.

Videre forteller arkitekten at det er lagt vekt på størst mulig sammenhengende utearealer med høy kvalitet for å sikre høy bokvalitet for beboere. Både for å få et tiltalende fasadeliv og for å bryte ned volumene til mindre skala er det jobbet bevisst med trapping av byggehøyder, frem- og tilbakesprang i fasaden og gjentagende store vinkler i fasaden som gir identitet til bebyg-gelsen. Vinklene går igjen i alle byggetrinn, mens et overordnet farge- og materialkonsept for hele området sikrer en variasjon i material- og ikke minst fargebruk der omfang av fargebruk er økende fra byggetrinn1 til byggetrinn 5 og 6.


Flere prosjekter