Advokat Thorkil H. Aschehoug (til venstre), Erik Myrvold i bemanningsforetaket Sonar, advokat Hege G. Abrahamsen og advokat Odd Stemsrud i Oslo tingrett da den midlertidige forføyningen var oppe til behandling. Foto: Truls Tunmo

Advokat Thorkil H. Aschehoug (til venstre), Erik Myrvold i bemanningsforetaket Sonar, advokat Hege G. Abrahamsen og advokat Odd Stemsrud i Oslo tingrett da den midlertidige forføyningen var oppe til behandling. Foto: Truls Tunmo

Stress, bekymringer og usikkerhet har preget bemanningsselskapet – mener Esa strøk regjeringen på eksamen

Stress, bekymringer og usikkerhet har preget Erik Myrvold i bemanningsselskapet Sonar etter det nye innleieregelverket trådte i kraft. Ifølge Arbeids- og inkluderingsdepartementet utgjør innstramningene en viktig del av regjeringens arbeid med å sikre et arbeidsliv preget av faste og direkte ansettelser.