Illustrasjonsfoto: Jan Kåre Ness / NTB

Illustrasjonsfoto: Jan Kåre Ness / NTB

Strengere støykrav for vindturbiner i Sandnes kjent ugyldige

Saksbehandlingsfeil og skjønnsmangler gjør at Sandnes kommunes krav til skjerpede støvkrav for vindkraftverket på Vardafjell er kjent ugyldig.

I august besluttet kommunen at støygrensen fra de sju vindturbinene skulle senkes fra 45 til 42 desibel. Vindkraftselskapet Vardafjellet Vindkraft AS klagde, men kommunen fikk medhold fra Statsforvalteren i Rogaland.

Fredag ble vedtaket fra Sandnes kommune og klagevedtaket fra Statsforvalteren kjent ugyldig av Klima- og miljødepartementet. Det skyldes saksbehandlingsfeil og mangler ved skjønnsutøvelsen.

– Det virker ikke å være vurdert hvilke konsekvenser støygrensa på 42 desibel vil ha for vindkraftverket, og det er ikke foretatt en avveining av fordeler og ulemper ved en skjerpet støygrense, opplyser departementet.