Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) informerer om tiltak for å bedre forsyningssikkerheten for kraft. Foto: Terje Pedersen / NTB
Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) informerer om tiltak for å bedre forsyningssikkerheten for kraft. Foto: Terje Pedersen / NTB

Strengere kraftkontroll skal hindre strømkrise i Norge

Strømeksporten skal bremses når vannstanden er under et visst nivå. Slik skal Norge unngå kraftkrise i årene som kommer.

Det opplyste statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på en pressekonferanse om forsyningssikkerheten for kraft. Flere tiltak skal nå formaliseres for å sikre strøm til befolkning og industri. Den nye styringsmekanismen skal innføres i god tid før neste vinter, opplyser regjeringen.

– Vi skal holde igjen på vannet i magasinene ved utsikter til knapphet. På den måten reduserer vi eksporten, sa Støre.

Statsministeren understreker at vi ikke kan ta det for gitt at vi har strøm 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

– Vi skal ha kontroll med at vi har nok kraft i Norge. Selve bunnplanken for dette er vår egen forsyningssikkerhet. Vi skal være trygge på at vi alltid har nok vann i magasinene våre. Det skal alltid være strøm i stikkontakten, og vi skal ha nok kraft til industrien vår, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Flere tiltak

Den nye styringsmekanismen som regjeringen vil innføre, består blant annet av følgende tiltak:

* lovfesting av produsentenes ansvar for å bidra til forsyningssikkerheten for kraft

* krav om at produsentene utarbeider strategier for å ivareta forsyningssikkerheten og adgang for energimyndighetenes til å føre tilsyn og kontroll med disse, herunder sanksjoner

* adgang for energimyndighetene til å gripe inn i magasindisponeringen i situasjoner der det er reell fare for knapphet på energi

– Brukes unntaksvis

Energimyndighetene har allerede adgang til å gripe inn i hvordan strømprodusentene styrer vannmagasinene når nivået synker faretruende. Nå legges det opp til at myndighetene kan gripe inn tidligere.

Endringer i klimaet fører til at det også blir store endringer i vannstanden, slik vi har sett de siste årene, understreker Støre.

Olje- og energiminister Terje Aasland sier at statens adgang til å strupe eksporten i gitte, alvorlige situasjoner bare kan brukes helt unntaksvis.

Adgangen til å gripe inn skal kun gjelde når det er reell fare for knapphet på energi, og når det er tydelig at produsentenes risikovurdering avviker klart fra myndighetenes.

EØS-tilpasning

Arbeidet med å formalisere ordningen starter umiddelbart. Norges vassdrags- og energidirektorat har fått i oppdrag å starte forskriftsarbeidet, og Olje- og energidepartementet starter med lovarbeidet. Ordningen skal ses i sammenheng med eksisterende virkemidler for svært anstrengte kraftsituasjoner (SAKS).

– Situasjonen vi nå ser i energimarkedene i Europa, kan strekke seg over lang tid. Energimyndighetene vil derfor vurdere kraftsituasjonen løpende og ta i bruk de ulike trinnene i mekanismen når behovet skulle tilsi det, sier Aasland.

Eksportrestriksjoner er i utgangspunktet forbudt etter EØS-retten. Men ifølge regjeringen kan noen restriksjoner likevel være tillatt når de begrunnes med forsyningssikkerhet.

– Det har vært en usikkerhet om hvorvidt og når eksportbegrensninger kan benyttes. Her finnes det imidlertid et handlingsrom innenfor EØS-retten vi ønsker å benytte, sier Aasland.