Strandhagen

Picasa

Sydområdet er det tredje avsnittet i kapitlet i eventyret om Engersand Havn. De to første byggetrinnene i Strandhagen består av fire boligblokker med i alt 45 leiligheter.

Fakta

Sted: Engersand Havn, Lier

Prosjekttype: Leilighetsbygg

Bruttoareal: 3.730 kvadratmeter

Byggherre: Ticon Eiendom

KP og KU for byggherre: Kjenner Eiendom

Totalentreprenør: Asker Entreprenør

Kontraktsum inkl. mva.: 100 millioner kroner

Arkitekt: HRTB

LARK: Dronninga Landskap

Rådgivere: RIB (betong), RIG: Multiconsult l RIB (prefab): Pentacon l RIE og utførende: Five Elektro l RIBR: Siv. ing. Øyvind Stokke l RIAKU: Brekke & Strand Akustikk l RIV, RIByFy og VAV: EM-Teknikk

Underentreprenører og leverandører: Råbygg: Con-Form l Branntetting: Bygg og Brannsikring Østlandet l Grunnarbeider: Isachsen Anlegg l Luftet fasadesystem: ABC Pussteknikk l Flisarbeider: Murmester Stryken & Gudbrandsen l Malerarbeider: Bygg & Mal l Tetthetskontroll: Byggsjekk 1 l Rekkverk: GBS Produkter l Yttervegger: Optimera Byggsystemer l Vinduer og balkongdører, BT1: Lian Trevarefabrikk l Vinduer og balkongdører BT 2: Skallevold Trevaresalg l Ytterdører-leilighetsdører: Skallevold Trevaresalg l Kjøkken og garderober: Crown Imperial Norge l Heis: Reber-Schindler Heis l Taktekking og membraner: Buskerud Blikk & Sveis l Blikkenslagerarbeider: E. Haukjem l Parkett: Bo Andrén Norge l Garasjeporter: Monterings-Service l Stillas: Brenden & Co Stillasutleie l Systemhimlinger: Arne Himling l Rør- og sanitærarbeider: Hurum Rør l Ventilasjon: Northerm Inneklima og Energi l Gartnerarbeider: Steen & Lund l Byggestrøm, brakker etc.: BAS

De to trinnene er nærmest identiske, der den østligst beliggende i hvert trinn er noe større enn de andre to blokkene. Fordelt på fire etasjer - der den øverste er inntrukket - spenner leilighetene fra 44 til 121 kvm (BRA). Innkjøring til felles p-kjeller er fra frontpartiet i vest.

Engersand Havn er et solrikt og vestvendt område beliggende i Lier kommune. I sin tid har den huset produksjon av lettbetongelementer for Norcem. Med sin utrolige kyst-beliggenhet med nærhet til Drammen og Asker, så Ticon Eiendom de åpenbare mulighetene til å utvikle boligområder og kjøpte tomta i 1983. Etter en parallellkonkurranse var det HRTB Arkitekter som fikk oppdraget med å tegne om den tidligere industrieiendommen til flere attraktive boligfelter.

Sikt over eller mellom

Det arkitektoniske helhetsgrepet til HRTB har vært å dandere leilighetene og husene slik at det oppnås best mulig kontakt med fjorden. Selv om ikke alle har panoramautsikt har en forskyvning i volumene skapt kontakt med sjøen enten over eller mellom bebyggelsen foran. Tilpasning av terrenget har gitt terrasser i flere nivåer, som passer godt til bygningsvolumer med moderne arkitektur i to eller fire etasjer med flate tak.

De første leilighetene ble levert kundene så tidlig som 2005. Når alt er ferdig bygget ut, regner Ticon med at Engersand Havn vil bestå av cirka 550 leiligheter.

Asker Entreprenør har i en total-entreprise verdt 100 millioner kroner (eksklusive avgifter) bygget de i alt 3.730 kvadratmeterne i Strandhagen trinn 1 og 2. Entreprenøren har to team gående samtidig på Engersand Havn nå. Deres første prosjekt, Strandhusene, ble ferdigstilt av ett team fra Asker Entreprenør sommeren 2018, samtidig som prosjektleder Jon Andresens team var i full gang med de fire byggene i Strandhagen.

Har intensjonsavtale

– Teamet som bygde Strandhusene har forflyttet seg lenger sør og holder på med Strandhøyden. Vi har gjort intensjonsavtaler med Ticon Eiendom, slik at begge teamene våre holder på med nye boligprosjekter i sør. I alt holder vi nå på med fem bygningskropper med til sammen 54 leiligheter, forklarer Andresen.

– Å ha to team her fungerer greit. Vi kan dra veksler på hverandres erfaringer, og har anledning til å sette inn ressurser fra hverandre dersom det skulle være helt nødvendig. Selv om vi har separat økonomi, har vi driftsfordeler med riggkostnader, og vi samarbeider om underentreprenører, sier Andresen.

Tomta var miljøsanert og inneholdt friskmeldte masser. Rammetillatelsen kom i juni 2017, og det fysiske arbeidet kom i gang i august. Rester etter den gamle Siporexfabrikken viste at det gikk flere kulverter over tomta, som måtte fylles igjen med betong eller maskinkult.

– Vi bygget oppå betongplaten til den tidligere fabrikken. Den utgjorde et fint arbeidsgrunnlag, men vi støpte nye såle- og stripefundamenter opp på eksisterende betongplate etter anvisninger fra RIB-en vår. Vi gikk ikke gjennom betongplata, med unntak av heissjakta som vi måtte skjære oss gjennom, forteller Andresen.

Såle- og stripefundamentene er plasstøpte, mens råbygget er prefab og stål fra Con-Form. Ytterveggselementene er prefabrikkerte og ankom byggeplassen ferdig isolert med innmonterte vindusfelt, påmontert innvendig GU og utlektet for fasadekledning.

– Det var veldig tidsbesparende for oss, understreker Andresen. – Så fort vi var ferdig med takdekke, kunne vi gå i gang med gesimsene på taket. Med taktekkeren og montering av ytterveggselementene i gang, ble byggene raskt tette. Vi brukte da to uker på å få lukket hver av de fire blokkene.

Den lyse og lette paletten på Engersand Havn tar opp i seg det maritime miljøet med kystlinje, egne badestrender og båthavner. Fasadene på Strandhagen har Ventekplater med STO-puss, i tillegg til felter med liggende trepanel.

Trinn 2 ble satt i gang med en tidsforskjell på omtrent to måneder etter trinn 1. Som nevnt brukte de to teamene til Asker Entreprenør stort sett de samme ue-ene.

Selv om selve prosjektet for Asker Entreprenør ikke har møtt de helt store byggetekniske utfordringene, kan vær og klima langs Drammensfjorden vinterstid stundom by på tøffe tak. – Jo, å være entreprenør her betyr harde klimatiske forhold. Vi fikk vår dose siste vinter. Frisk bris og ti minusgrader kan fort bety 20 kalde, effektive minus. Det var en dryg og kostbar fyringssesong før ytterveggselementene kom på plass, avslutter Andresen.


Flere prosjekter