Strandgaten 197

Lablogo

Lablogo

SEarkitektur

SEarkitektur

Inteclogo

Inteclogo

Holvik

Holvik

Montal

Montal

Innomhus

Innomhus

JCAndreassen

JCAndreassen

BergenAir

BergenAir

BergenByggautomasjon

BergenByggautomasjon

Rivenes

Rivenes

I Strandgaten i Bergen har LAB Entreprenør totalrenovert og bygget sju etasjer om fra kontorer til et rettsbygg.

Fakta

Sted: Bergen sentrum

Prosjekttype: Rehab, kontor til rettsbygg

Kontraktssum uten merverdiavgift: 75 millioner kroner

Bruttoareal: 5.500 kvadratmeter

Byggherre: Odfjell Eiendom

Totalentreprenør: LAB Entreprenør

Arkitekt: SE Arkitektur

Rådgivere: RIB: Konstruksjonsteknikk l RIE: Voss Elconsult l RIV Ventilasjon: Miljøconsult l RIV Rør: Intec l RIBr: Firesafe l RIA: Multiconsult

Underentreprenører og leverandører: Riving og sanering: Rivenes l Elektro: Pettersson & Gjellesvik l Rørlegger: Grevstad & Tvedt l Ventilasjon: Bergen Air l Tømrer: Innomhus l Murer: Ny-Hus l Maler: Malermester J.C. Andreassen l Gulvlegger: Stigen & Kronheim l Branntetting: Firesafe l Heis: Scanheis l Glassarbeider: Holvik Glass l Lås og beslag: Låssenteret l Kjøkken: Studio Sigdal l Stålkonstruksjoner: BSI Service l Rekkverk: Montal Systems l SD-anlegg: Bergen Byggautomasjon

Klikk her for å se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Byggherre er Odfjell Eiendom. Innredningen er tegnet av SE Arkitektur og utbyggingen har blitt utført i en totalentreprise. Samlet areal er på 5.500 kvadratmeter. Kontraktssummen uten merverdiavgift er på 75 millioner kroner. Rivning startet i september i 2023 og bygget ble overlevert 1. mai i år.

Fire etasjer med rettssaler

Bygget har fire etasjer med rettssaler, to etasjer med kontorer og kjeller med garderober, sykkelparkering og tekniske rom. Domstoladministrasjonen har leid bygget for tre år og skal bruke det mens Tinghuset i Bergen rehabiliteres. Bygget har to innganger; fra C Sundts gate på plan 1 (retts-delen) og fra Strandgaten på plan 2 (andre leietakere).

Kort byggetid

Prosjektleder Thor Stian Sletten i LAB Entreprenør forteller at den største utfordringen var kort byggetid.

– Vi hadde også utfordringer med leveranser og med lave etasjehøyder. For å bøte på det siste hevet vi himlingene med 30 centimeter, sier Sletten.

Det ble brukt BIM og praktisert Lean Construction i prosjektet.

Behov på kort og lang sikt

Master i arkitektur Robin Søndergaard i SE Arkitektur forteller at det helt fra anbudsstadiet ble arbeidet tett med leietaker og byggherre for å finne et konsept for planløsningen som ivaretar domstolen sine behov på kort sikt, og huseier sine behov på lang sikt.

– Rettssaler i seg selv har lite gjenbrukspotensial, men materialbruk, plassering av skjørt og vegger i planløsningen samt tekniske installasjoner i alle etasjer, er planlagt med fremtidig gjenbruk som premiss, sier Søndergaard.

Det ble arbeidet med leietakers interiørarkitekter om et konsept som innenfor et stramt budsjett og tidsperspektiv, kunne la seg gjennomføre og samtidig tilføre gode kvaliteter i arbeids- og felles-arealer. I et miljø som tinghuset, var det et mål å skape nøytrale og rolige rammer for de forholdsvis tunge prosessene som gjerne foregår i denne typen bygg.

– Det som er spennende, og utfordrende, ved arbeid på eksisterende bygg, er å prosjektere løsninger som er fleksible nok til å kunne tilpasses det utforutsette. Med overlappende prosjektering, rivning og byggefase, dukker det opp mange problemstillinger som krever litt ekstra fra oss som arkitekter. Alt fra lettvegger som viser seg å være bærevegger, til tilfluktsrom som ikke kan endres på, får konsekvenser for planløsninger og tekniske fag. Det å ha hatt en involvert byggherre, i tillegg til det det gode samarbeidet med rådgivere og entreprenør på dette prosjektet, vært avgjørende for leveransen, sier Søndergaard.

Grønn B

Bygget er prosjektert og innredet etter Tek17, med noen få unntak. Oppvarming skjer med radiatorer og er basert på fjernvarme. Beregnet energibruk per kvadratmeter per år er 112 kWh. Det gir energiklasse grønn B. Ventilasjon er balansert og har varmegjenvinning.

Strandgaten 197 ble ført opp i 1959 og rommet kontorer for Anders Utkilen Rederi. I 2021 ble bygget solgt til Odfjell Eiendom og Hauglandgruppen. Utkilen Managament er fortsatt leietaker i bygget.

Fire av etasjene er bygget om til rettssaler. To etasjer er fortsatt kontorer, men er totalrenovert. I kjelleren er det fem venteceller.

Nye vinduer

Bygget har en rektangulær form. Bærende konstruksjon er av plasstøpt betong. Taket er flatt, isolert og tekket. Fasadene har platekledning av hvitt blikk. På plan 2 mot C. Sundts gate og på plan 1 mot Strandgaten er det glassfasader. Nesten alle vinduer er skiftet.

Det er tepper i rettsaler, kontorer og korridorer og flis i våt-rom. Både vegger, dører og himlinger er bygget for å klare stenge lydkrav der det er behov for det. Systemvegger har skjørt ned fra himling på grunn av lydkravene. De fleste rom har systemhimlinger.

Gjenbrukte møbler

Elektro og ventilasjon er ny. En heis er skiftet og den andre skal skiftes snarlig. Teknisk rom ligger i kjelleren.

Alle møbler er hentet Ting-huset. Alle etasjene Domstols-administrasjonen leier er bygget og innredet slik at de enkelt kan endres om.

Brannsikring er sikret ved seksjonering. Vestvendte vinduer (mot Strandgaten) har solavskjerming med utvendige screens. Rom med fare for innsyn har innvendig blending.

Da byggeaktiviteten var på topp var cirka 80 personer med. Strandgaten 197 er rehabilitert uten fraværsskader.


Flere prosjekter