Stortorvet 7

Foto: TKS HeisFoto: TKS HeisFoto: TKS HeisFoto: TKS HeisFoto: TKS HeisFoto: TKS HeisFoto: TKS Heis
Vedallogo

Vedallogo

Pussmester

Pussmester

Granitor

Granitor

Henriksensnekkeri

Henriksensnekkeri

Ellingardlogo

Ellingardlogo

Bygginnredning

Bygginnredning

StensethRS

StensethRS

Brafas

Brafas

Weberglogo

Weberglogo

Eternilogo

Eternilogo

Mjøndalen

Mjøndalen

TKSheis

TKSheis

Oslostillas

Oslostillas

Stortorvet 7 består av nesten hele kvartalet mellom Stortorvet, Nedre Slottsgate, Karl Johans gate og Grensen. Etter tre års byggetid er fem bygg på den sentrale eiendommen blitt totalrenovert.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Næringsbygg

Størrelse: 32.000 kvadratmeter rehabilitering og 4.000 kvadratmeter nybygg

Totalentreprenør: Vedal Entreprenør

Byggherre: Schage Eiendom

Arkitekt: Dark Arkitekter

Landskapsarkitekter: Asplan Viak (gater og plasser på terreng), Lark Landskap (skisseprosjekt og takhager/terrasser)

Interiørarkitekt: I-d

Rådgiver: RIB: Dr.techn. Olav Olsen l RI Veg: Asplan Viak l RIBfy, RIEn, RIVA, Rådgiver Inneklima, Bistand på dagslys, Byggherre-representant for RIV, Oppfølging mot 3.part/ytre miljø med bygningsbesiktigelse, Vibrasjons- og støyovervåking: Multiconsult l Rådgiver plan og byggesak: Helhetskontroll l Rådgiver lyd og vibrasjoner: Brekke & Strand Akustikk AS

Underentreprenører og leverandører: Branntetting: Albanor Isolering l Rørlegger: Assemblin l Fast innredning: Bico lSedum: Blomstertak l Glassfasader: Bolseth Glass l Adgangssperre: Boon Edam l Kontorfronter: Bosvik l Flis: Brafas l Tømrer utvendig: Byggimpuls l Himlinger: Bygginnredning l Taktekking: Byggpartner l Kraner: Craneway l Kranfører: Hammerstad Maskin l Tømrer innvendig: Eiqon l Terrazzo, mur og naturstein: Ellingard l Ståltrapper og rekkverk: EMV Construction, Jomek Sveis l Spunt og peling: Entreprenørservice l Riggmannskap/bemanning: Eterni Norge l Fuging: Fugemesteren l Gulvavretting: Gulventreprenøren l Fast innredning: Henriksen Snekkeri l Løftebord: Hybeko l Injisering: Ingeniør Habberstad l Sykkelstativ og gittervegger: Ingeniør Larsson l Blikkenslager: Kirkestuen l Heis: Kone l Byggheis: Kranor l Lås og beslag: Låssenteret l Grunnarbeider: MA Entreprenør l Maler: Malermester Buer l Provstrøm: Marbre Elektro l Systemvegger, kontorfronter: Modulvegger l Murarbeider: Mjøndalen Mur og Puss l Storkjøkken: Myhrvold l Adkomstsystem: Noracon l Kledning kjøkken, innredning: Nordic Furniture l Prefab: Norske Bæresystemer l Innredningsarbeider: Oslo Byggentreprenør l Stillas: Oslo Stillasutleie l Gulvbelegg: OTG l Parkett: Parkettpartner l Elektro: Powertech Elektro l Byggautomatisering: Powertech Engineering l Fasadepuss: Pussmester l Skallsikring: Ramirent l Ventilasjon: Randem & Hubert l Utomhus: SL Stenlegging l Betongarbeider: Stenseth & RS l Stikking: Terratec l Rulletrapper: TK Rulletrapper l Løfteplattformer: TKS Heis l Vinduer, dører: VD Montasje l Branngardiner: Velux Commercial Bramo l Metallarbeider: Weberg l Riveentreprenør: AiP Gruppen

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Stortorvet 7 i Oslo sentrum består av fem ulike bygg fra ulike tidsepoker. Byggene er nå forent innvendig, og bindes sammen av et stort atrium.

De siste tre årene har Schage Eiendom sammen med totalentreprenør Vedal Entreprenør restaurert og rehabilitert den eksisterende bygningsmassen på hele 32.000 kvadratmeter. I tillegg har de bygget på 4.000 kvadratmeter med nybygg.

– Prosjektet omfatter totalrehabiliering av eksisterende bygningsmasse, etablering av nytt påbygg i niende etasje og innfillbygg mot Karl Johans Gate og Grensen, forteller prosjektleder Lars Dybvik i Vedal i en e-post.

– Stortorvet 7 er et viktig prosjekt for oss. Det er et stort, komplisert og krevende prosjekt med høye krav til kvalitet og sluttprodukt, legger han til.

Mellom 1860 og 1971

Flere av bygningene, inkludert Kredittkassens ikoniske hovedkontor vendt mot Stortorvet, er bevaringsverdige. De fleste fasadene i prosjektet er derfor bevart.

Innvendig er de derimot totalforvandlet.

– Lokalene fremstår som meget attraktive med høye kvaliteter, og med en uovertruffen beliggenhet, mener Dybvik.

De fem renoverte byggene er Nedre Slottsgate 12 fra 1860, Grensen 2 fra 1883 og Grensen 4 fra 1892, i tillegg til mellombygget og lamellbygget fra 1971.

– De ulike byggene sys sammen slik at man kan bevege seg sømløst mellom dem. Hovedatriet er prosjektets sentrum og binder alle byggene sammen, forteller Dybvik.

Han legger til at Schage Eiendom parallelt med omfattende restaurering og rehabilitering, har hatt fokus på å bruke varige materialer, som eik, terrasso og naturstein.

Utleide kontorlokaler

Prosjektet inneholder kontorer fra tredje til niende etasje, handel og servering på gateplan og i andre etasje. I tillegg blir det restaurant og bar med takterrasse i åttende etasje.

Alle kontorlokaler er utleid, mens det er cirka 4.000 kvadratmeter ledige handelslokaler. Blant leietagerne er Ernst & Young, IWG (Spaces), Huddly, Sabrura Sushi, Hennes & Mauritz, Reitan og Triumph.

– Butikkene til Hennes & Mauritz, Monki og Weekday har allerede åpnet, forteller han.

Flere utfordringer

Vedal har bistått Schage Eiendom med utvikling, prosjektledelse og gjennomføring av arbeidene, og selve byggearbeidene startet i april 2020.

Rivearbeidene var ferdig første kvartal i 2022, og deretter var neste milepæl tett bygg sommeren 2022. Første overtakelse var første kvartal 2023, og siste overtagelse i andre kvartal.

Dybvik forteller at det har vært et krevende prosjekt.

– Den offentlige saksgangen har vært komplisert og det har vært tett dialog med offentlige myndigheter. Videre er bygningsmassen fra ulike tidsepoker med ulik byggeteknikk, og med varierende tilstand på eksisterende konstruksjoner. Selve lokasjonen har naturligvis også medført utfordringer med tanke på naboer, tredjepeart, rigg og logistikk, forklarer han.

– Hvordan har dere løst utfordringene?

– Vi har løst utfordringene gjennom et nært og velfungerende samarbeid med Schage Eiendom. Prosjektet er gjennomført som totalentreprise i samarbeid. Modellen gir byggherren stor fleksibilitet i planlegging og gjennomføring av prosjektet, påpeker Dybvik.

Den er spesielt egnet for prosjekter med stor usikkerhet og kompleksitet ettersom den muliggjør tidlig involvering av total-entreprenør. Samtidig gir den større muligheter for påvirkning gjennom hele prosessen, legger han til.

Omfattende prosjekt

Dybvik forteller videre at Schage Eiendom har vært aktivt involvert gjennom hele prosessen.

– Det har sørget for korte beslutningsveier og tett og god dialog i alle prosjektets faser. Jeg må også trekke frem løsningsorienterte og fleksible underentreprenører. Samarbeidet på tvers av alle involverte parter har vært et viktig suksesskriterium for prosjektet, mener han.

Administrerende direktør Egil Svoren i Schage Eiendom påpeker også at det har vært et krevende prosjekt, men at de er fornøyde med resultatet.

– Vi er veldig stolte av prosjektet vi nå ferdigstiller, og tror rehabiliteringen vil føre til en revitalisering av et veldig sentralt kvartal i Oslo sentrum. Byggene fremstår i helt ny drakt, og det er nok vanskelig for utenforstående å forstå hvor omfattende dette prosjektet faktisk er, sier administrerende direktør Egil Svoren i Schage Eiendom.

Kostnad: 1,3 milliarder kroner

Han forteller at bygningsmassen i seg selv har vært krevende å rehabilitere, og at både korona og krigen i Ukraina bidro til store utfordringer.

– Prosjektet er gjennomført som en totalentreprise i samspill med en sluttkostnad på rundt 1,3 milliarder. Når vi ser tilbake på den krevende perioden vi har bygd i, så må vi si at byggeprosessen har gått veldig bra. Samarbeidet med Vedal har gått bra. Det har vært et krevende prosjekt, men vi har utfylt hverandre på en god måte, sier Svoren.

– Målet vårt har vært å sette de gamle byggene inn i en ny og varig setting. De innvendige lokalene er fleksible og funksjonelle, og er bygd for fremtiden. De kan deles opp i flere deler ved behov, og du beveger deg sømløst fra et bygg til det neste via atriet i midten. Samtidig har vi bevart fasadene, og bakgårdene er restaurert på en veldig fin måte. De er smykkene i prosjektet, og ivaretar historien til de gamle byggene, legger han til.


Flere prosjekter