Stortingsflertallet går inn for veiprising på Jæren

SV, Ap og Sp er enige om veiprising på E39 mellom Stangeland og Sandved på Jæren.

Det er samferdselspolitisk talsmann Hallgeir H. Langeland i SV som ifølge Stavanger Aftenblad har fått med seg regjeringskollegene i en stortingsmerknad til revidert nasjonalbudsjett som blir presentert fredag.

Regjeringspartiene mener et såkalt Stockholms-forsøk er spesielt gunstig på Jæren, et område med liten kollektivdel og kraftig vekst i biltrafikken. I Stockholm har rushtidsavgiften ført til mindre køer om morgenen og fått flere til å reise kollektivt. – Vi trenger å bruke pisk for å få flere til å la bilen stå, sier Langeland.