Illustrasjonsfoto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB

Illustrasjonsfoto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB

– Stortingets mål om 8 TWh sol innen 2030 er oppnåelig

– 8 TWh solkraft innen 2030 vil gi et kjærkomment bidrag til kraftbalansen, og er mulig uten å utløse store nettinvesteringer, med målrettet politisk og teknisk tilrettelegging og regulering.

Det kommer frem i en rapport fra NBBL, Solenergiklyngen og Nelfo, som var grunnlag for debatt om hvordan nå Stortingets nye solkraftmål under Arendalsuka

Rapporten, som er laget av Multiconsult, er nå på høring.

– Dette er et viktig budskap å få frem til myndigheter, nettselskaper og beslutningstakere, sier Mette Kristine Kanestrøm, oppdragsansvarlig og leder for Sol og Smartgrid hos Multiconsult, i en pressemelding.

– Erfaringene til nå er også at de aller fleste solkraftanlegg kan kobles til strømnettet uten problemer. Samtidig har nettselskaper meldt om utfordringer, og nettinvesteringer kan være nødvendig. Men ikke alltid. I rapporten presenteres en lang meny med tiltak som kan løse utfordringene, ofte enklere, raskere og billigere. Ved å ta i bruk denne verktøykassen kan enda mer av det norske solkraftpotensialet bygges ut i effektivt samspill med kraftnettet, sier Kanestrøm videre.

Solkraft utgjorde kun 0,25 prosent av strømproduksjonen ved inngangen til 2023. Målet er at dette på få år skal vokse 20 ganger til 5 prosent av den norske kraftmiksen.

– For å nå målet er vi helt avhengig av få folk og bedrifter, som skal investere store midler i solkraftanlegg, med oss på dette løftet, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL og medlem av regjeringens Energikommisjon.

Regjeringens og Stortingets ferske mål om 8 TWh solenergi innen 2030 skal følges opp med en handlingsplan våren 2024.

– Denne planen blir ekstremt viktig da solkraft på bygg kan realiseres rask, og uten konflikt. Selv om vi får en bedring i reglene for å dele lokalprodusert strøm senere i høst, er ett av de viktige funnene i rapporten at høyest mulig andel egen- og lokalbruk av solkraften er bra for alle, også for kraftnettet. Da må grensene for deling raskt økes og utvides slik at strømsalg mellom bygg og eiendommer blir enkelt og ubyråkratisk, sier Fredriksen i meldingen.

Solenergiklyngen, Nelfo og NBBL har det siste året deltatt i et uformelt sol- og nettforum.

– Hensikten har vært å få dialog og anerkjenne problemene som faktisk finnes – men også å redusere bekymringen som flere nettselskap har, sier Trine Kopstad Berentsen, CEO i Solenergiklyngen.