Nobelinstituttet blir etter økonomisk bidrag fra Stortinget norsk eiendom. Fram til nå er det eid av svensker. Foto: Annika Byrde / NTB

Nobelinstituttet blir etter økonomisk bidrag fra Stortinget norsk eiendom. Fram til nå er det eid av svensker. Foto: Annika Byrde / NTB

Stortinget sikrer Nobelinstituttet praktbygg i Oslo

Stortinget gir 300 millioner kroner til Det Norske Nobelinstitutt. 70 millioner går til å kjøpe eiendommen Henrik Ibsens gate 51 fra svenskene.

– For Nobelinstituttet og Nobelkomiteen er dette en gledens dag. Stortinget har i dag fattet et historisk vedtak som vil bidra til å sikre Det Norske Nobelinstitutt trygge og forutsigbare økonomiske rammebetingelser langt inn i fremtiden.

Det sier Olav Njølstad, leder for instituttet og sekretær for Nobelkomiteen, til Dagens Næringsliv.

Den svenske Nobelstiftelsen har i flere år presset på for å selge villaen i Henrik Ibsens gate 51, der fredsprisen deles ut hvert år.

– For første gang på snart 120 år blir vi herre i eget hus. Alt ligger dermed til rette for at Nobelinstututtet vil kunne bli varig værende i det bygget som rommer det meste av instituttets og Den Norske Nobelkomiteens historie, sier Njølstad.