Stortinget med NTP-marsjordre til regjeringen

Det to regjeringspartiene gikk på en skikkelig NTP-smell med samarbeidspartner SV, og dermed får de nå marsjordre fra en noe uvanlig konstellasjon på Stortinget om å putte flere nye prosjekter inn i neste NTP-plan. Det store spørsmålet er nå hvordan den videre prosessen med etter hvert å finansiere disse ulike prosjektene blir, og at man sikrer at dette ikke blir en ønskeliste og at det munner ut i en realistisk plan.