Stortinget har vedtatt det første Nye Veier-prosjektet

Stortinget har gitt klarsignal til å sette i gang det første utbyggingsprosjektet i regi av Nye Veier.

 - Prosjektet vil gi ny firefelts E18 mellom Tvedestrand og Arendal. Dette betyr færre ulykker, økt framkommelighet, kortere reisetid, færre miljøulemper og tryggere forhold for både lokaltrafikken og myke trafikanter.

Dette sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding etter at Stortinget i går behandlet forslaget om bompengefinansiering av prosjektet E18 Tvedestrand-Harebakken i Arendal.
Den 23 kilometer lange strekningen er planlagt å være ferdig høsten 2019. Det er lagt til grunn en forventet utbyggingskostnad på 5 505 millioner 2016-kroner. Utbyggingen skal finansieres ved en kombinasjon av statlige midler og bompenger.

- Prosjektet bidrar til å styrke Agderregionen som felles bo- og arbeidsområde. E18 er den viktigste veiforbindelsen mellom Østlandet og Vestlandet, og får med dette en betydelig standardheving, sier samferdselsministeren.