Rapport viser stort behov for ansatte med yrkesfag blant bygge- og anleggsvirksomhetene. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Stort behov for flere med yrkesfag

Behovet for flere ansatte med yrkesfagutdanning er soleklart størst i bygg- og anleggsbransjen.

I alt 34 prosent av norske virksomheter har et udekket kompetansebehov, viser et ferskt barometer fra Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

De har spurt over 3000 norske bedrifter hva slags type kompetanse de trenger nå og om to år. Svarene viser store variasjoner fra landsdel til landsdel og fra bransje til bransje.

- Arbeidslivet trenger ansatte med både master- og bachelor. Blant virksomhetene som sier de mangler kompetanse, sier halvparten at de trenger flere med høyere utdanning, sier direktør Gina Lund i Vox i en pressemelding.

Store variasjoner

Mens hver tredje virksomhet trenger flere ansatte med høyere utdanning, har i underkant av én av tre  virksomheter behov for yrkesfagutdannede.

Samtidig er det næringene som i minst grad har behov for høyere utdanning, som i størst grad har behov for yrkesfag og vice versa.

Behovet for flere ansatte med yrkesfag er klart størst i bygg- og anleggsbransjen.

Over halvparten, 56 prosent, av de de spurte bygg- og anleggsbedriftene etterlyser flere ansatte med yrkesfag de neste to årene. Samtidig svarer kun 16 prosent at de har behov for flere ansatte med høyere utdanning.

På motsatte side er finansierings- og forsikringsvirksomheter. De har minst behov for flere med yrkesfaglig utdannelse, men er også blant bedriftene med størst behov for flere med høyere utdanning. 

Variasjoner fra sted til sted

Det er virksomhetene som har mange ansatte med yrkesfag fra før, som i størst grad trenger flere. Behovet er relativt likt på tvers av virksomhetsstørrelse.

De aller største virksomhetene, de med over hundre ansatte, skiller seg imidlertid ut ved at en del virksomheter tror de trenger færre ansatte med yrkesfag.

Rapporten viser også at behovet varierer fra fylke til fylke.

Finnmark skiller seg ut som det fylket som i størst grad trenger flere ansatte med yrkesfag innen to år. Oslo har det minste behovet. Resultatene gjenspeiler ifølge rapporten næringsstrukturen i hovedstaden. Oslo er underrepresentert med næringer som trenger flere yrkesfagutdannede, og overrepresentert med næringer ikke trenger dem.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Direktør Gina Lund i Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

Trenger også fagskoleutdanning

Resultatene for fagskoleutdanning samsvarer i stor grad med resultatene for yrkesfag. Det er bygg- og anleggsbedriftene som har størst behov for ansatte med denne utdanningen.

Behovet for fagskoleutdanning er imidlertid jevnt over litt mindre enn behovet for ansatte med yrkesfag.

I likhet med bedrifter som etterlyser høyere utdanning og yrkesfag, er det virksomhetene som har mange fagskoleutdannede ansatte fra før, som ønsker flere fagskoleutdannede innen to år.

Udekket behov

Graden av udekket kompetansebehov varierer generelt mellom landets fylker. Sogn og Fjordane har i størst grad et udekket kompetansebehov, ifølge bedriftene selv.

Hele 39 prosent av virksomhetene i dette fylket har i stor eller noen grad behov for mer kompetanse.

I den andre enden av skalaen er Vest-Agder, Nord-Trøndelag og Telemark. Her har rundt én av fire virksomheter et udekket kompetansebehov.

Finans- og forsikringsvirksomhet og informasjon og kommunikasjon er de næringene med størst udekket kompetansebehov. Transport og lagring skiller seg derimot ut som næringen som i størst grad allerede har dekket sitt kompetansebehov.

– Omstilling er normalen i norsk arbeidsliv. Vi må styrke vår kompetanse, og det betyr at vi alle må være åpne for både nye oppgaver og mer og ny kunnskap. I tida som kommer vil Norges konkuranseevne avhenge mye av hvor god kompetanse vi har og hvordan vi klarer å utnytte den, sier Gina Lund.

LES OGSÅ:Møt asfaltdamene som viser vei

LES OGSÅ:Nettverk og krav skal sikre læreplasser

LES OGSÅ:Stadig flere elever søker seg til bygg og anlegg