F.v. Øystein Gullaksen, daglig leder Vy Gjøvikbanen, Lars Berge, områdedirektør øst og samferdselsminister Jon Georg Dale utenfor Gjøvik stasjon. Foto: Thor Erik Skarpen/Bane NOR

Største satsing på Gjøvikbanen siden 1963

I 2022 skal det bli det mulig med timesavganger i grunnrute til og fra Gjøvik. Det vil innebære en dobling av frekvensen. For å oppnå det gjøres det nå store tiltak langs hele banen, fra Oslo i sør til og med Gjøvik stasjon.

– Vi gjennomfører nå den største satsingen på Gjøvikbanen siden den ble elektrifisert i 1963, sier områdedirektør Lars Berge i Bane NOR til Bane NORs nettsider. Innen utgangen av 2022 skal Bane NOR ha gjennomført oppgradering av banen og stasjonene til godt over en milliard kroner.

Annonserte flere avganger
Tirsdag 29. oktober på Gjøvik stasjon orienterte han samferdselsminister Jon Georg Dale og lokale folkevalgte om de mange tiltakene som nå settes i gang langs Gjøvikbanen. Dale kunne kvittere med å annonsere to ekstra avganger i rushtid mellom Gjøvik og Oslo allerede i år.

– Fra og med ruteendring 16. desember blir det en ekstra avgang fra Gjøvik om morgen kl. 8.15 og en ekstra avgang fra Oslo kl. 14.02, sa samferdselsministeren.

Øker kapasiteten
Godstrafikken og lokaltrafikken i den sørlige delen av Gjøvikbanen er tett og gjør at kapasiteten må økes langs hele banen for få til timesfrekvens i grunnrute til Gjøvik.

– Det vi skal i gang med nå er å fjerne flaskehalser og bygge ut kapasiteten slik at det blir plass til flere tog på Gjøvikbanen. Vi innfører også moderne trafikkstyring mellom Roa og Gjøvik, sier Lars Berge.

Her er tiltakene:

Gjøvik stasjon
Sporene bygges om for å kunne håndtere timesfrekvens. Det bygges ny plattform til spor 2, med planfri adkomst. Spor 3 og 4 får hensettingsplasser til parkering av fire togsett på inngjerdet område.

Det bygges nytt kontaktledningsanlegg på stasjonen og den klargjøres for signalsystemet ERTMS.

Jaren stasjon
Hensettingskapasitet for 6 enkle togsett a 110 meter.

Det bygges to sideplattformer tilpasset lengden på doble togsett. I tillegg blir det ny overgangsbro til plattformene med heiser og trapper.

Det bygges hensetting til parkering av seks togsett på stasjonen.

Tiltakene på stasjonen legger til rette for at det blir kapasitet til timesfrekvens både for regiontogene til Gjøvik og lokaltogene til Jaren.

Movatn og Hakadal stasjoner
Stasjonene bygges om for å tilpasses lengre togsett og får nye sideplattformer med planfri adkomst.

Nittedal stasjon og kryssingsspor
Stasjonen bygges om og kryssingsporet forlenges.

Stasjonen får to universelt utformede sideplattformer tilpasset doble togsett. Ny overgangsbro med heiser og trapper til plattformene.

Forlengelse av kryssingsporet gir bedre avvikling av togtrafikken. Blant annet slipper persontoget å vente på kryssende godstog. I tillegg blir det mulig for to 600 meter lange godstog å krysse på stasjonsområdet.

Monsrud kryssingsspor
Forlenges til 1165 meter. Dette øker kapasiteten på banen, og gjør det mulig med kryssing av inntil 740 meter lange godstog.

Samtidig bygges ny undergang for Paradisvegen. Forventes ferdig i 2021.

Reinsvoll kryssingsspor
Nytt kryssingsspor på Reinsvoll er viktig for å etablere en god og realistisk ruteplan for timesfrekvens til Gjøvik.

Fjernstyring med ERTMS Roa-Gjøvik
Gjøvikbanen får det nye digitale signalsystemet ERTMS som en av de aller første strekningene i Norge. Strekningen Roa-Gjøvik blir da fjernstyrt.

Det gjør det mulig å ha flere togsett samtidig på strekningen og fleksibilitet i å velge hvor togene skal møtes ved forsinkelser. I dag er det kun kryssing for strekningen Jaren-Gjøvik på Eina og kun når stasjonen er manuelt betjent. Vegsikringsanleggene vil også bli oppgradert med ERTMS.

I tillegg kommer robustiserende tiltak, som forebygging mot solslyng.

Retningsdrift Brynsbakken i Oslo
Løsningen er under planlegging, byggestart er 2023, så dette tiltaket kommer etter de andre på listen. Retningsdrift vil bedre fleksibiliteten for inngående og utgående trafikk mellom Oslo S og Hovedbanen, Gardermobanen og Gjøvikbanen.