Størst sannsynlighet for stor vårflom i Nord-Norge

Nord-Norge vil få de største vårflommene i år, sammen med deler av Trøndelag og nordre deler av Østlandet. Resten av Sør-Norge vil slippe billig unna.

Det viser en analyse foretatt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) basert på årets snømengder.

– Det er langt større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i den nordlige og midtre delen av landet. I store deler av Sør-Norge er det derimot svært liten sannsynlighet for stor vårflom basert på det vi vet om snømengder der, sier hydrolog og flomvarsler i NVE, Inger Karin Engen.

80 prosents sannsynlighet

I Nord-Norge er det så mye som 80 prosents sannsynlighet for at det kan bli en vårflom på oransje nivå, som er det nest høyeste nivået. Det betyr en flom av en størrelse som kan medføre alvorlige skader. Det gjelder spesielt elver som drenerer Finnmarksvidda og enkelte høyereliggende vassdrag i Nord-Norge.

Ved Tana og i Altaelva ved Masi i Finnmark er det 90 prosents sannsynlighet for gult varslingsnivå og 70 prosent for oransje. Målselva i Troms er registrert med 80 prosent sannsynlighet for at flomfaren kan nå oransje nivå.

Sammenlignet med de siste 56 årene er snømengdene i begynnelsen av april på rundt 90 prosent av det som er normalt på denne tiden av året, landet sett under ett.

– I år er det uvanlig lite snø i store deler av Sør-Norge, mens det er svært mye snø sammenlignet med normalt i Nord-Norge. Helt nord på Østlandet er det ganske normalt med snø i år, sier Engen. Hun betegner derfor faren for storflom i Sør-Norge som liten, men tar forbehold om at værgudene er enige.

Været siden 1957

– Hvor stor flommen egentlig blir, er selvfølgelig helt avhengig av været. Vi har sett flere eksempler de siste årene på at det har blitt svært stor flom selv om det har vært lite snø, understreker Engen.

Analysene tar utgangspunkt i dagens vannlager og været slik det har vært på denne tiden av året siden 1957.

– Da får vi beregnet 59 teoretiske flommer. Det danner grunnlag for å si noe om sannsynligheten for stor vårflom i år, avslutter Engen.